Plan novčanih tokova

Puno kompanija koje imaju odlične prodajne rezultate bankrotiraju jer nemaju dovoljno gotovine! Zbog toga je potrebno planirati i pratiti novčane tokove. To nije uvek lako, ali uz iskusnog knjigovođu i definisane ugovore sa kupcima i dobavljačima moguće je napraviti plan koji omogućava da pratimo prilive i odlive gotovine i da na osnovu toga možemo da imamo bolji uvid u poslovanje.

Marginalni troškovi

Marginalni troškovi u ekonomiji predstavljaju one koji nastaju proizvodnjom jedne dodatne jedinice proizvoda, dok u računovodstvu oni odgovaraju prosečnim varijabilnim troškovima. Izdvajanjem varijabilnih od fiksnih, pa izračunavanjem marginalnih troškova, možemo lako da izračunamo da li da prihvatimo specijalnu porudžbinu ili da odbacimo proizvod. Hajde da to vidimo na primeru isplativosti proizvodnje pod trgovačkom robnom markom.

Vrednost životnog ciklusa

Životni ciklus kupaca (potrošača) je period u kome sa njima vršimo prodajne transakcije, a izračunavanje ove vrednosti je prognoza profita zasnovana na odnosima koje međusobno ostvarujemo. Postoji više načina za njeno izračunavanje, a ona nam prikazuje cash flow koji možemo da očekujemo zadržavanjem kupca. Odnosno, koliko novca pristiže ako oni redovno plaćaju, ako ih finansiramo i ako određeni procenat kupaca, iz godine u godinu, odlazi.

Mape oblasti

Mape oblasti (Shape Map) su predefinisane mape koje od skoro postoje kao elementi poslovnog izveštavanja za Power BI Desktop, a sadrže predefinisane mape organizacionih jedinica (republika, pokrajina, regiona) unutar države. Ovo je nova funkcionalnost koja je podržana samo za neke države, ali nije naodmet da je spomenemo s obzirom da verujem da će jednoga dana biti dostupna i kod nas, sa mapama oblasti unutar Srbije.

ArcGIS mape

Vektorske mape su uvek bile bolje u odnosu na rasterske zbog boljeg kvaliteta i preciznijeg prikaza lokacija. Power BI od skoro podržava ArcGIS mape, zasnovane na geografskom informacionom sistemu kompanije Esri, koje pored uobičajenih funkcionalnosti nude mogućnost korišćenja dodatnih opcija i prikaza statistika. U tekstu koji sledi biće reč o osnovnim osobinama ovog visual-a.