Paralelni periodi

Power Pivot dodatak omogućava da, pisanjem formula uz pomoć DAX-a, vršite različite proračune u zavisnosti od vremenskog perioda u kome se promet dogodio. Da bi koristili ove funkcionalnosti treba da imate neku od novijih verzija Office paketa koji nosi oznaku Pro Plus. Pošto mnogi nemaju ovu mogućnost ostaje samo da se snalaze uz pomoć tradicionalnih funkcija za pretraživanje nizova, o čijoj primeni će biti reč u „receptu“ koji sledi.

C/S racio

Koliko uspešno se odvija trgovina? Postoji puno pokazatelja koji se mogu iskoristiti za kontrolu prodaje, a jedan od njih je i C/S racio. On predstavlja odnos između doprinosa (razlika u ceni, zarada, marža) i vrednosti ostvarenog prometa. Praćenjem ovog pokazatelja kroz vreme možemo da ustanovimo kako se kretala zarada od prodaje, odnosno koliko dobro je formirana trgovinska marža.

Finansijske tablice

Koliko će vredeti naš novac u budućnosti? Izračunavanje buduće i sadašnje vrednosti novčanog toka je složen matematički postupak. Danas je to lako, jer Excel poseduje klasu funkcija koje se bave samo ovom oblašću. Nekada, kako bi se olakšala procena opravdanosti investicije, koristile su se takozvane „Finansijske tablice“ koje sadrže diskontne stope za izračunavanje vrednosti za zadate kamatne stope i vremenske periode.

Plan novčanih tokova

Puno kompanija koje imaju odlične prodajne rezultate bankrotiraju jer nemaju dovoljno gotovine! Zbog toga je potrebno planirati i pratiti novčane tokove. To nije uvek lako, ali uz iskusnog knjigovođu i definisane ugovore sa kupcima i dobavljačima moguće je napraviti plan koji omogućava da pratimo prilive i odlive gotovine i da na osnovu toga možemo da imamo bolji uvid u poslovanje.

Marginalni troškovi

Marginalni troškovi u ekonomiji predstavljaju one koji nastaju proizvodnjom jedne dodatne jedinice proizvoda, dok u računovodstvu oni odgovaraju prosečnim varijabilnim troškovima. Izdvajanjem varijabilnih od fiksnih, pa izračunavanjem marginalnih troškova, možemo lako da izračunamo da li da prihvatimo specijalnu porudžbinu ili da odbacimo proizvod. Hajde da to vidimo na primeru isplativosti proizvodnje pod trgovačkom robnom markom.