Prikaz vrednosti u Pivot tabeli

Prevlačenjem dimenzija sa brojnim vrednostima u polje Values vrši se automatsko zbrajanje (agregacija) podataka. To može biti sumiranje, nabrajanje, uprosečavanje… Ponekad postoji potreba da umesto agregacije vidimo procenat vrednosti u odnosu na ukupnu sumu, kumulativni rast vrednosti (Running Total) ili neki drugačiji prikaz. U tekstu koji sledi biće reč o tome kako da podesimo način prikaza vrednosti u Pivot tabeli.

Ako kreiramo Pivot tabelu, a zatim u redove prevučemo dimenziju NAZIV ARTIKLA, a u vrednosti IZNOS, dobićemo jednu uobičajenu Pivot tabelu. Prilikom prevlačenja ove dimenzije vrši se zbrajanje, i to najčešće korišćenjem SUM funkcije. Želimo  li da primenimo neku drugu funkciju agregacije podataka, potrebno je da na Analyze traci alata kliknemo na opciju Field Settings. Otvoriće se dijalog prozor Value Field Settings u kome se nalaze dve kartice: Summarize Values By i Show Values As.

00076-1U prvoj kartici nalazi se lista funkcija koje možemo da iskoristimo za zbrajanje podataka, a to su: SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, PRODUCT itd. Izborom funkcije različite od SUM izvršiće se drugačiji vid agregacije podataka u tabeli; npr. izborom funkcije AVERAGE izvršiće se uprosečavanje podataka.

Pri dnu prozora nalazi se i dugme Number Format. Klikom na ovo dugme otvara se dijalog prozor Format Cells u okviru koga je omogućeno formatiranje načina prikaza brojne vrednosti. Ovo je mnogo uspešniji način formatiranja nego da to radimo direkno u Pivot tabeli.

Druga kartica Show Values As ima podrazumevanu vrednost No Calculation. Promenom ove stavke, izborom neke od opcija iz menija, menjamo način prikaza vrednosti. A opcije su:

 • % Of Grand Total– procentuelna vrednost u odnosu na konačnu sumu
 • % Of Column Total– procentuelna vrednost u odnosu na međuzbir kolone
 • % Of Row Total– procentuelna vrednost u odnosu na međuzbir reda
 • % Of – procentuelna vrednost u odnosu na prethodnu, sledeću ili neku drugu vrednost iz skupa
 • % of Parent Row Total– procentuelna vrednost u odnosu na nadređeni red
 • % of Parent Column Total– procentuelna vrednost u odnosu na nadređenu kolonu
 • % of Parent Total– procentuelna vrednost u odnosu na nadređeni član skupa vrednosti
 • Difference From– razlika u odnosu na navedenu vrednost
 • % Difference From– procentuelna razlika u odnosu na navedenu vrednost
 • Running Total In– kumulativna suma
 • % Running Total In– procentuelna kumulativna suma
 • Rank Smallest To Largest– rangiranje vrednosti prema pravilu da je najmanja vrednost 1, a svaka veća ima vrednost ranga više
 • Rank Largest To Smallest– rangiranje vrednosti prema pravilu da je najveća vrednost 1, a svaka manja ima vrednost ranga više
 • Index– računa i prikazuje vrednost indeksa prema formuli: (vrednost * ukupna suma)/(ukupna suma po redovima * ukupna suma po kolonama)

Prilikom prevlačenja dimenzija u polje Values moguće je prevući jednu dimenziju i više puta. Tako npr. možemo da prevučemo IZNOS, pa da ponovimo prevlačenje iznosa. Kod ponovljene vrednosti možemo npr. da odaberemo da se prikazuje %Of Grand Total i videćemo u izveštaju uporedni prikaz vrednosti i njenog procentuelnog udela u ukupnoj sumi.