00175-4

Bing Maps

Većina nas koristi Google mape, ali od pre nekoliko godina i kompanija Microsoft je ušla u trku te je kreirala svoju verziju mapa, koju je prema pretraživaču nazvala Bing Maps. Od Excel-a 2016 u njemu postoji istoimeni dodatak koji možete da iskoristite za prikazivanje grafikona na mapama. On omogućava da podatke, u vidu grafikona, prikažete na mapama koje se mogu prilagoditi željenom izgledu izveštaja.

00174-2

People Graph

U prethodnom „receptu“ bilo je reč o dodacima koje možete da preuzmete iz Office „prodavnice“. Jedan od njih zove se People Graph, a počevši od verzije 2016 on je standardni deo Excel-a. People Graph je zgodan za prikazivanje grafikona koji opisuju rezultate istraživanja u kojima se ispituje neka populacija. Koristi se na veoma jednostavan način, a omogućava kreiranje slikovitih izveštaja.

00173-1

Excel Add-Ins

Office Store je repozitorijum odakle možete preuzeti brojne dodatke (Add-ins), uređene prema kategorijama, razvijene od strane bogate programerske zajednice, pomoću kojih vam se pruža mogućnost da unapredite izveštajne mogućnosti Excel-a. Dodaci se razlikuju od tradicionalnih grafikona jer često poseduju element interaktivnosti. Gledajte na njih kao na male aplikacije koje služe da unaprede izgled vaših izveštaja.

00165-4

Kićenje jelke

Došlo je vreme novogodišnjih praznika, doba kada ćete manje-više svi da kitite jelku, a to mi je poslužilo kao inspiracija za tekst o primeni još jednog tipa Excel grafikona. U pitanju je podvrsta Scatter grafikona koja se zove Bubble i pomoću koga možemo da dobijemo „XY“ dijagram kod koga se na preseku osa nalaze raznobojne „kugle“. Za izradu ovog dijagrama treba nam: tabela sa podacima, slika novogodišnje jelke i malo veštine rada u Excel-u!

00160-1

Snimanje sadržaja ekrana

Svako od vas, ko je bio u situaciji da piše neko korisničko uputstvo, sigurno je koristio jednu od opcija za snimanje sadržaja ekrana. Da se podsetimo, klikom na taster PrtScr ili SHIFT + PrtScr (skraćenica od reči Print Screen), slika celog ekrana se prebacuje u memoriju računara (na Clipboard). Pritiskom kombinacije Alt + PrtScr snima se samo sadržaj aktivnog prozora. Neke novije verzije Excel-a poseduju opciju pomoću koje možete da snimite sadržaj ekrana.