Win-Loss grafikon

Ukoliko se bavite planiranjem i analizom troškova biće korisno da znate kako da napravite Win-Loss grafikon. U pitanju je vrsta Bar Chart grafikona na kome se sa leve strane nalaze negativne vrednosti, najčešće gubici, a sa desne strane pozitivne- dobici. Na strani gubitaka možemo da prikažemo i troškove, a na strani dobitaka prihode. Hajde da, na jednom jednostavnom primeru, pogledamo kako se pravi ovakav grafikon!

Bing Maps

Većina nas koristi Google mape, ali od pre nekoliko godina i kompanija Microsoft je ušla u trku te je kreirala svoju verziju mapa, koju je prema pretraživaču nazvala Bing Maps. Od Excel-a 2016 u njemu postoji istoimeni dodatak koji možete da iskoristite za prikazivanje grafikona na mapama. On omogućava da podatke, u vidu grafikona, prikažete na mapama koje se mogu prilagoditi željenom izgledu izveštaja.

People Graph

U prethodnom „receptu“ bilo je reč o dodacima koje možete da preuzmete iz Office „prodavnice“. Jedan od njih zove se People Graph, a počevši od verzije 2016 on je standardni deo Excel-a. People Graph je zgodan za prikazivanje grafikona koji opisuju rezultate istraživanja u kojima se ispituje neka populacija. Koristi se na veoma jednostavan način, a omogućava kreiranje slikovitih izveštaja.

Excel dodaci

Office Store je repozitorijum odakle možete preuzeti brojne dodatke (Add-ins), uređene prema kategorijama, razvijene od strane bogate programerske zajednice, pomoću kojih vam se pruža mogućnost da unapredite izveštajne mogućnosti Excel-a. Dodaci se razlikuju od tradicionalnih grafikona jer često poseduju element interaktivnosti. Gledajte na njih kao na male aplikacije koje služe da unaprede izgled vaših izveštaja.

Kićenje jelke

Došlo je vreme novogodišnjih praznika, doba kada ćete manje-više svi da kitite jelku, a to mi je poslužilo kao inspiracija za tekst o primeni još jednog tipa Excel grafikona. U pitanju je podvrsta Scatter grafikona koja se zove Bubble i pomoću koga možemo da dobijemo „XY“ dijagram kod koga se na preseku osa nalaze raznobojne „kugle“. Za izradu ovog dijagrama treba nam: tabela sa podacima, slika novogodišnje jelke i malo veštine rada u Excel-u!