LOOKUPVALUE

Ako ste pomislili da ćete se, kada počnete da koristite PowerPivot, osloboditi funkcija za pretraživanje nizova bili ste u zabludi! Iako koncept modela podataka ne ide „ruku pod ruku“ sa potrebom da se koriste ovakve funkcije ponekad je ipak potrebno pretraživati nizove. U ovu namenu upotrebićete funkciju LOOKUPVALUE, a kako se ona koristi, u kombinaciji sa funkcijom WEEKDAY, saznaćete u tekstu koji sledi.

Datumske hijerarhije

Novije verzije Power Pivot-a poseduju funkcionalnost koja za datumske kolone automatski kreira hijerarhije i kolone koje računaju godinu, kvartal i mesec. Ona se automatski aktivira kada prevučete jednu takvu kolonu u Power Pivot izveštaj. Ovo može da bude od koristi, a može i da vam smeta. U tekstu koji sledi saznaćete na koji način možete da uključite ili isključite prikaz ovih kolona u izveštajima.

Slajseri u službi proračuna

Slajseri su grafički objekti koji se koriste kao interaktivni filteri za filtriranje izveštaja u Pivot tabelama. U kombinaciji sa određenim DAX funkcijama oni se mogu iskoristiti za zadavanje parametara proračuna. U tekstu koji sledi biće pokazano kako da uradimo izveštaj prodaje u kome se na osnovu kursne liste računa vrednost prodaje u zadatoj valuti. Za ispitivanje statusa slajsera iskoristićemo funkciju HASONEVALUE.

Od početka do kraja…

DAX poseduje mnoštvo Time Intelligence funkcija pa moram da se osvrnem i na one koje prikazuju vrednosti u odnosu na početak i kraj nekog perioda. Moji prijatelji iz konsultantske kuće ASEE bi rekli „Od kolevke pa do groba najlepše je go-go doba“ a ja bih se u ovom tekstu ipak zadržao na kvantifikativnim pokazateljima do kojih se uz pomoć DAX-a lako dolazi (u to se bolje razumem)!

Kumulativni pregled prodaje

Izveštaji često zahtevaju da pored uobičajenog pregleda prodaje kreiramo i „Running Total“, odnosno da pratimo njen kumulativni rast od početka meseca, kvartala ili godine. U tu svrhu koriste se Time Intelligence funkcije DATESMTD, DATESQTD i DATESYTD pomoću kojih možemo da pratimo kumulativni rast prodaje od početka meseca, kvartala ili godine. Više o upotrebi ovih funkcija možete da saznate u tekstu koji sledi…