Datumske hijerarhije

Novije verzije Power Pivot-a poseduju funkcionalnost koja za datumske kolone automatski kreira hijerarhije i kolone koje računaju godinu, kvartal i mesec. Ona se automatski aktivira kada prevučete jednu takvu kolonu u Power Pivot izveštaj. Ovo može da bude od koristi, a može i da vam smeta. U tekstu koji sledi saznaćete na koji način možete da uključite ili isključite prikaz ovih kolona u izveštajima.

Slajseri u službi proračuna

Slajseri su grafički objekti koji se koriste kao interaktivni filteri za filtriranje izveštaja u Pivot tabelama. U kombinaciji sa određenim DAX funkcijama oni se mogu iskoristiti za zadavanje parametara proračuna. U tekstu koji sledi biće pokazano kako da uradimo izveštaj prodaje u kome se na osnovu kursne liste računa vrednost prodaje u zadatoj valuti. Za ispitivanje statusa slajsera iskoristićemo funkciju HASONEVALUE.

Od početka do kraja…

DAX poseduje mnoštvo Time Intelligence funkcija pa moram da se osvrnem i na one koje prikazuju vrednosti u odnosu na početak i kraj nekog perioda. Moji prijatelji iz konsultantske kuće ASEE bi rekli „Od kolevke pa do groba najlepše je go-go doba“ a ja bih se u ovom tekstu ipak zadržao na kvantifikativnim pokazateljima do kojih se uz pomoć DAX-a lako dolazi (u to se bolje razumem)!

Kumulativni pregled prodaje

Izveštaji često zahtevaju da pored uobičajenog pregleda prodaje kreiramo i „Running Total“, odnosno da pratimo njen kumulativni rast od početka meseca, kvartala ili godine. U tu svrhu koriste se Time Intelligence funkcije DATESMTD, DATESQTD i DATESYTD pomoću kojih možemo da pratimo kumulativni rast prodaje od početka meseca, kvartala ili godine. Više o upotrebi ovih funkcija možete da saznate u tekstu koji sledi…

Isto to prošle godine

Time Intelligence funkcije se često koriste za sagledavanje ostvarenih ciljeva u isto vreme prethodne godine. U tekstu koji sledi navešćemo nekoliko njih. Najpre, tu je funkcija SAMEPERIODLASTYEAR čija je svrha praćenje ostvarenih ciljeva u prošloj godini. A zatim, tu su i funkcije PARALLELPERIOD i DATEADD pomoću kojih možemo da pratimo ostvarenje ciljeva u prethodnom ili narednom periodu (mesecu, kvartalu ili godini) u odnosu na zadati.