Prethodni i naredni periodi

Ako želimo da izvršimo proračun u prethodnom ili narednom periodu u odnosu na datum prikazan u tabeli koristićemo „PREVIOUS“ i „NEXT“ Time Intelligence funkcije. One omogućavaju agregaciju podataka, najčešće kolone koja sadrži količine ili iznose prodaje, u odnosu na prethodnu godinu, kvartal, mesec ili dan,kao i u odnosu na narednu godinu, kvartal,mesec ili dan. U primeru koji sledi videćete kako se koristi ova klasa DAX funkcija.

Time Intelligence DAX funkcije

DAX poseduje mnoštvo funkcija za rad sa datumom i vremenom koje se ne razlikuju puno od onih koje uobičajeno koristimo. Time Intelligence funkcije, sa druge strane, predstavljaju posebnu grupu DAX funkcija koje omogućavaju proračune u skladu sa vremenskim periodima: godinama, kvartalima, mesecima i danima. Ovi periodi se koriste kao filteri koji omogućavaju dolaženje do rezultata koje bi smo teško dobili primenom tradicionalnih metoda.

3D mape

3D Maps (PowerMaps) je alat za grafički prikaz podataka u odnosu na geografske lokacije na 3D modelu planete Zemlje. U pitanju je dodatak koji je od verzije 2016 postao sastavni deo Excel-a. Na osnovu podataka o lokacijama iz Modela Excel se povezuje sa Bing mapama i pronalazi geografske koordinate na osnovu kojih iscrtava grafikone za zadate izveštajne dimenzije, kao što su promet (suma iznosa ili suma količina), razlike u ceni…

Query Editor

Kada iskoristimo PowerQuery za preuzimanje podataka često je potrebno da ih „prečistimo“ pre nego što oni dalje mogu da se upotrebe u izveštajima. U tu svrhu koristi se alat koji se zove Query Editor. On se otvara u zasebnom prozoru, sično kao Model, sa sopstvenim trakama alata koje poseduju mnoštvo opcija za obradu podataka. U tekstu koji sledi biće reč o nekim osnovnim opcijama koje omogućavaju njihovu transformaciju.

Power Query

Ovaj alat služi za preuzimanje podataka iz mnogobrojnih izvora, njihovo povezivanje i prečišćavanje pre nego što ih iskoristimo u nekom konkretnom izveštaju. PowerQuery manipuliše podacima u radnom listu, onima unutar strukturiranih tabela, a omogućava i direktno dodavanje u Model. Najpre se pojavio kao dodatak za Excel 2013, a od verzije 2016 postao je sastavni deo aplikacije. Ova tehnologija je takođe i sastavni deo PowerBI rešenja.