Mape oblasti

Mape oblasti (Shape Map) su predefinisane mape koje od skoro postoje kao elementi poslovnog izveštavanja za Power BI Desktop, a sadrže predefinisane mape organizacionih jedinica (republika, pokrajina, regiona) unutar države. Ovo je nova funkcionalnost koja je podržana samo za neke države, ali nije naodmet da je spomenemo s obzirom da verujem da će jednoga dana biti dostupna i kod nas, sa mapama oblasti unutar Srbije.

ArcGIS mape

Vektorske mape su uvek bile bolje u odnosu na rasterske zbog boljeg kvaliteta i preciznijeg prikaza lokacija. Power BI od skoro podržava ArcGIS mape, zasnovane na geografskom informacionom sistemu kompanije Esri, koje pored uobičajenih funkcionalnosti nude mogućnost korišćenja dodatnih opcija i prikaza statistika. U tekstu koji sledi biće reč o osnovnim osobinama ovog visual-a.

Izveštajna strana kao tooltip

Prilikom kreiranja izveštajnih objekata njihov prikaz modifikujemo prevlačenjem dimenzija i mera u različita polja unutar panela Visuals. Jedno od tip polja se zove Tooltip, a dodavanjem vrednosti u ovo polje mogli smo da ih vidimo kao dodatno pojašnjenje serija, kada se pozicioniramo mišem iznad njih. Power BI Desktop sada poseduje mogućnost dodavanja čitavih grafikona koji funkcionišu kao tooltip.

Parametri izveštaja

U jednom od prethodnih tekstova pisao sam o tome kako iskoristiti slajsere za filtriranje PowerPivot izveštaja, a od skoro Power BI Desktop poseduje funkcionalnost kojom automatski uspostavljamo ovakva podešavanja. Dodavanjem novog parametra kreirače se pomoćna tabela pomoću koje je moguće filtrirati visual-e koji se nalaze u izveštaju. Istovremeno, u izveštaju se pojavljuje poseban slajser pomoću koga vršimo filtriranje.

Brze mere

U Home ribonu se nalaze opcije za dodavanje mera (New Measure) i izračunatih kolona (New Column), a od skoro i nova funcionalnost koja se koristi za dodavanje „brzih mera“ (New Quick Measure). Ona omogućava početnicima, koji nemaju iskustva u pisanju DAX izraza, da kreiraju mere prostim prevlačenjem naziva izveštajnih dimenzija u predviđena polja, nakon čega aplikacija automatski vrši generisanje formula.