Plan novčanih tokova

Puno kompanija koje imaju odlične prodajne rezultate bankrotiraju jer nemaju dovoljno gotovine! Zbog toga je potrebno planirati i pratiti novčane tokove. To nije uvek lako, ali uz iskusnog knjigovođu i definisane ugovore sa kupcima i dobavljačima moguće je napraviti plan koji omogućava da pratimo prilive i odlive gotovine i da na osnovu toga možemo da imamo bolji uvid u poslovanje.

Marginalni troškovi

Marginalni troškovi u ekonomiji predstavljaju one koji nastaju proizvodnjom jedne dodatne jedinice proizvoda, dok u računovodstvu oni odgovaraju prosečnim varijabilnim troškovima. Izdvajanjem varijabilnih od fiksnih, pa izračunavanjem marginalnih troškova, možemo lako da izračunamo da li da prihvatimo specijalnu porudžbinu ili da odbacimo proizvod. Hajde da to vidimo na primeru isplativosti proizvodnje pod trgovačkom robnom markom.

Vrednost životnog ciklusa

Životni ciklus kupaca (potrošača) je period u kome sa njima vršimo prodajne transakcije, a izračunavanje ove vrednosti je prognoza profita zasnovana na odnosima koje međusobno ostvarujemo. Postoji više načina za njeno izračunavanje, a ona nam prikazuje cash flow koji možemo da očekujemo zadržavanjem kupca. Odnosno, koliko novca pristiže ako oni redovno plaćaju, ako ih finansiramo i ako određeni procenat kupaca, iz godine u godinu, odlazi.

Koliko robe da poručimo?

Većina trgovaca poručuje intuitivno, što to je sasvim u redu kada se radi sa malim količinama robe. Kada promet poraste, da bi se efikasno poručivalo, potreban je uvid u troškove zaliha. Oni se dele na troškove: pribavljanja, držanja i nedostatka zaliha (propušteni prihodi usled nedostatka zaliha). Ekonomski opravdana veličina porudžbine je ona koja uzrokuje najniže troškove zaliha.

Dopunjavanje polica

Često se iznerviram kada uđem u supermarket i vidim radnike kako su zakrčili prolaz dopunjavajući police. Kako im pomoći? Ako kompanija ima implementiran ERP sigurno iz njega može da se izvuče izveštaj o stanju zaliha, kritičnim zalihama, kao i mestu gde se artikli nalaze (magacin, lokacija, pozicija). Uz malo mašte i poznavanje tehnike uslovnog formatiranja postoji jednostavan način da označite one police i pozicije gde treba hitno izvršiti dopunu.