CRM

CRM (Customer Relationship Management) predstavlja koncept upravljanja odnosima sa potencijalnim i postojećim klijentima, kupcima ili potrošačima (u zavisnosti od toga šta i kome prodajemo). Zadatak mu je pribavljanje novih i zadržavanje postojećih klijenata. Iako danas postoji obilje softvera koji jako dobro podržavaju CRM koncept, kada ste početnik u biznisu ne treba vam ništa više nego Excel.

Analiza povraćaja robe

Povraćaj robe se dešava kada se ona vraća od kupca ka dobavljaču iz nekog od navedenih razloga: pogrešna porudžbina, više isporučene robe u odnosu na traženo, oštećen proizvod, oštećena ambalaža, istekao rok trajanja… Analizom uzroka zbog kojih je došlo do povraćaja možemo, na duži rok, da odlučimo šta je potrebno da se uradi kako bi se njihov broj smanjio na minimum.

Troškovi garancije

Kada kupite neki proizvod, izuzev ako ga kupite „na pijaci“ (gde važi pravilo „meni su ga takvog dali“), stičete pravo na garanciju. Garancijom se proizvođač obavezuje da će oštećenu robu popraviti ili zameniti drugom u naznačenom vremenskom periodu. To nije nešto što se posebno kupuje, već pravo koje kupac stiče inicijalnom kupovinom proizvoda. Kako izračunati troškove garancije?

Izračunavanje razdaljine

Kako da izračunamo razdaljinu između dva mesta na mapi? Najjednostavniji način je primenom formule za izračunavanje haversina, koja za zadate koordinate daje udaljenost tačaka na sferi. Ipak, ovo je vazdušna razdaljina, a ako planirate da krenete na put sigurno vas zanima kako stići od tačke A do tačke B uobičajenim saobraćajnicama. U tekstu koji sledi pokazaću vam kako da iskoristite Google Maps biblioteke u ovu svrhu…

Aktuelne cene

Cenovnik je spisak artikala sa pripadajućim cenama koje, po pravilu, ne bi trebalo menjati češće od jedanput dnevno. U praksi ga formiramo tako što redom dodajemo šifre artikala, datume i cene u tabelu. Kako pronaći poslednju (aktuelnu) cenu? Iako na prvi pogled izgleda jednostavno, ovo je prilična glavolomka. Takođe, to je odlična demonstracija praktične primene formula sa nizovima i jedan od „recepata“ koji će vam se sigurno dopasti.