Detalji u Matrix izveštaju

Iako Power Pivot izveštaji još uvek imaju prednosti u odnosu na Matrix izveštaj, zadužen za prikaz tabela sa visokim nivoom detaljnosti, Microsoft nas iz dana u dan uverava da će Power BI moći da se nosi i na ovom polju sa svojim „starijim bratom“. U tekstu koji sledi biće reč o drill-down tehnikama koje se koriste u Matrix visual-u i kako ih primeniti nad izabranim detaljom, a na raspolaganju su od novembra 2018.

Za početak, kreirajmo Matrix izveštaj. U redove (Rows) smo dodali jednostavnu hijerarhiju koja se sastoji od dimenzija PROIZVOĐAČ, ROBNA MARKA i NAZIV ARTIKLA; u vrednosti (Values) smo dodali mere kojima se izračunavaju sume prodatih količina i iznosa.  Izveštaj smo dodatno formatirali naglašavajući svaki drugi red, a takođe smo obojili u sivo njegovu pozadinu i uključili prikaz okvira.

Ako obratite pažnju, u gornjem desnom uglu izveštaja nalaze se prečice pomoću kojih je moguće izvršiti drill-down, a o ovoj tehnici analize je bilo reč u jednom od prethodnih tekstova. Moguće je izvršiti dubinsku analizu nadole, vratiti se na gore, prikazati sledeći nivo ili raširiti sve nivoe izveštaja. Međutim, nije bilo moguće raširiti pojedinačnu granu izveštaja, bar do pojave novembarske verzije.

Novina je to što klikom desnim tasterom miša iznad neke grane, npr. izborom proizvođača CARLSBERG SRBIJA, otvara se kontekstni meni u kome se nalazi podmeni Expand. U njemu postoje opcije Selection, koja širi samo izabranu granu, Entire Level koja se odnosi na čitav nivo i All koja prikazuje sve dimenzije.

U slučaju da izaberemo prvu opciju biće prikazan samo dodatni nivo detaljnosti za izabranu granu, odnosno artikle proizvođača CARLSBERG SRBIJA.

Iako je ova opcija praktična korisnici su navikli na standardne Expand i Collapse dugmiće, predstavljenje ikonicama koje su označene simbolima „+“ i „-“. Njihov prikaz se uključuje odlaskom u meni za formatiranje zaglavlja redova (Row Headers) pa izborom odgovarajuće opcije. Ovde je moguće dodatno podesiti boju i veličinu ikonica. Uključivanjem ovih dugmića Matrix visual podseća na pivot tabelu i omogućava funkcionalnosti koje se odnose na prikazivanje ili sakrivanje detalja izveštaja.