Elementi i filtriranje Pivot tabela

Pivot tabele imaju ugrađene mogućnosti primene autofiltera za prikaz podataka u odnosu na redove, kolone i filtere. Otvaranjem menija autofiltera može se vršiti sortiranje podataka na osnovu zadate dimenzije izveštavanja, odnosno može se suziti skup prikazanih vrednosti u tabeli zadavanjem uslova koji se odnosi na opis ili vrednost podataka koji se prikazuju u izveštaju. Više o filtriranju Pivot tabela možete da saznate u tekstu koji sledi…

Ako odemo na Analyze traku alata, u njenom gornjem levom uglu videćemo polje koje se zove Pivot Table Name. Ukoliko je u pitanju prva Pivot tabela koju smo kreirali, vrednost ovog polja će da bude „PivotTable1“. Shodno tome, svaka nova Pivot tabela koju napravimo dobiće neki drugi broj u nastavku teksta „PivotTable“ kao deo naziva. Klikom na polje sa nazivom možemo da promenimo ime Pivot tabele i odaberemo neko drugo ime koje nam odgovara. Ako kliknemo na neki red ili kolonu unutar Pivot tabele, desno od naziva videćemo tekst Active Field, ispod koga se nalazi naziv polja na kome se trenutno nalazimo. Slično kao i u prethodnom slučaju, možemo promeniti naziv polja i videćemo da će se naziv istovremeno izmeniti i u panelu sa poljima, sa desne strane Pivot tabele.

Ukoliko smo dodali dimenzije redovima, u zaglavlju Pivot tabele postojaće polje Row Labels. Odnosno, ako smo ih dodali kolonama to polje će se zvati Column Labels. Klikom na ikonicu označenu obrnutim trouglom, desno od naslova u pomenutim poljima, otvoriće se meni za sortiranje i filtriranje podataka u redovima ili kolonama. Ovde se otvaraju standardne opcije za filtriranje, kao one na koje smo nailazili primenom opcije AutoFilter. Najpre, tu možemo da vidimo opcije za sortiranje u rastućem ili opadajućem redosledu, kao i opciju More Sort Options. Ova opcija omogućava da označimo po kojoj vrednosti iz reda se vrši sortiranje, odnosno da li se sortiraju naslovi ili vrednosti koje se nalaze u tabeli. Takođe, u podmeniju Label Filters možemo podesiti specifične filtere u vezi vrednosti teksta kojim se opisuju dimenzije u redovima, kao i Value Filters, što označava filtere vrednosti koje se nalaze u samoj tabeli. U poljima ispod moguće je označiti sve, jednu ili više vrednosti, kao i u okviru polja Search ručno uneti kriterijum pretrage za vrednosti koje će biti prikazane u tabeli.00075-1

Kada u redovima ili kolonama želimo da dodamo više dimenzija, one će biti uređene po hijerarhijama. Pomeranjem opisa dimenzije u polju Rows (Columns) na gore ili na dole određujemo hijerarhijski nivo zadatog polja u odnosu na druga polja. Kada imamo više hijerarhijskih nivoa, viši nivoi će pored svog naziva dobiti i ikonicu označenu znakom „+“ ili „-„. Znak „-“ označava da su prikazani podređeni članovi hijerarhije, a znak „+“ da nisu. Odnosno, klikom na znak „+“ pored naziva u tabeli raširiće se tabela i biće prikazani niži nivoi hijerarhije. Prikaz ili sakrivanje hijerarhijskih nivoa možemo da postignemo i iz Analyze trake alata, klikom na opcije Expand Field ili Colapse Field.

Excel nudi mogućnost grupisanja više redova ili kolona u jedan. Na primer, ako smo napravili Pivot tabelu tako što smo u vrednosti prevukli IZNOS, a u redove NAZIV ARTIKLA, ukoliko obeležimo nekoliko artikala i sa Analyze trake alata odaberemo Group Selection biće kreirana grupa artikala, koja vizuelno podseća na novu hijerarhiju, a biće joj pridruženo privremeno ime „Group1“ koje možemo da promenimo u skladu sa potrebama izveštavanja. Grupu možemo da raširimo ili skupimo, kao bilo koji drugi nadređeni član hijerarhije. Uopšte, ponašanje grupe dosta podseća na uobičajeno grupisanje redova ili kolona u Excel-u. Klikom na opciju Ungroup vrši se degrupisanje redova ili kolona koje smo prethodno grupisali.

00075-2

Ćelije Pivot tabele možemo formatirati kao sve druge Excel ćelije. Znači, možemo menjati način zapisa broja, tip, stil i veličinu fonta, boju fonta, boju pozadine ćelije itd. Jedini problem je u tome što nakon uklanjanja i ponovnog dodavanja neke dimenzije u red ili kolonu formatiranje nestaje. Možemo promeniti naslove redova ili kolona, kao i druge elemente u zaglavlju Pivot tabele. Jednostavno rečeno, ćelije Pivot tabele ponašaju se slično kao ćelije neke druge Excel tabele.