Excel kuhinjica

Moram da priznam da moje zanimanje za kulinarstvo traje daleko duže nego moje druženje sa softverima za tabelarne proračune. Ipak, Excel i ja se družimo duže od 20 godina, a ovaj blog je nastao iz želje da iskustva koja sam stekao u tom periodu podelim sa vama. Excel nudi daleko više mogućnosti nego što možete i da naslutite. Zato i ja neprestano učim. A nadam se da će ova znanja, sublimirana u kratke „recepte“ za rešavanje pojedinih problema, biti i vaš motiv da upoznate i zavolite Excel.

Blog je prvenstveno namenjen ljudima sa prostora bivše Jugoslavije, a pišem ga latinicom da bi mogli svi da ga razumeju. Svi mi govorimo istim jezikom, a on je puno stariji od naših podela.

Pošto je Excel softver čiji je korisnički interfejs izvorno na engleskom, pre nego što sam odlučio da se upustim u ovaj poduhvat konsultovao sam se sa više ljudi u vezi transkripcije engleskih pojmova na srpski. Dobio sam različite odgovore, a pošto se tehnologije menjaju daleko brže od jezika nijedan od odgovora me nije do kraja zadovoljio. Zbog toga sam odlučio da engleske pojmove u tekstovima pišem u njihovom izvornom obliku, naznačene kurzivom, trudeći se da koristim srpske termine gde god je to moguće.

„Recepti“ su grupisani prema oblastima: osnovni pojmovi, deljenje i bezbednost, funkcije, izveštavanje, analiza, automatizacija, poslovna inteligencija… „Specijaliteti kuće“ su takođe „recepti“. Oni ponekad obuhvataju više oblasti primene, a imaju za cilj da pokažu kako na elegantan način rešiti neki problem. PowerBI predstavlja poseban segment “recepata” koji se bave ovim vrhunskim servisom za izradu poslovnih izveštaja. Iako izlazim iz okvira Excel-a, tehnologije koje on koristi uveliko se preklapaju sa mojom omiljenom Office aplikacijom. Osim toga, PowerBI predstavlja budućnost poslovnog izveštavanja i tekstovi o njemu apsolutno zaslužuju da se nađu na ovom blogu.

Svi “recepti” su pisani na srpskom jeziku. Specijaliteti kuće, Poslovna inteligencija i PowerBI su oblasti čiji su tekstovi prevedeni na engleski jezik. Iz praktičnih razloga nisam omogućio komentarisanje „recepata“, ali ako imate sugestije ili pitanja slobodno možete da mi pišete. Ako vam se neki tekst dopadne možete da ga podelite sa prijateljima na društvenim mrežama.

Svi sadržaji na ovom blogu su vlasništvo autora i nije dozvoljeno koristiti ih bez eksplicitnog (pisanog) odobrenja. „Recepte“ možete slobodno citirati pod uslovom da navedete da su preuzeti sa bloga Excel kuhinjica (www.excelk.com).