Finansijske tablice

Koliko će vredeti naš novac u budućnosti? Izračunavanje buduće i sadašnje vrednosti novčanog toka je složen matematički postupak. Danas je to lako, jer Excel poseduje klasu funkcija koje se bave samo ovom oblašću. Nekada, kako bi se olakšala procena opravdanosti investicije, koristile su se takozvane „Finansijske tablice“ koje sadrže diskontne stope za izračunavanje vrednosti za zadate kamatne stope i vremenske periode.

Najčešće se koristi „Finansijska tablica 2“ i ona predstavlja sadašnju vrednost ulaganja pod pretpostavkom da ćemo za određeni broj perioda, za zadatu kamatnu stopu, zaraditi 1 novčanu jedinicu. Ovakva tablica se pravi tako što kreiramo Excel tabelu gde se u redovima nalazi broj proteklih godina, a u kolonama visina kamatne stope. Diskontnu stopu računamo pomoću funkcije PV, a to radimo tako što počevši od prve ćelije u tabeli (B2) unesemo formulu:

=PV(B$2,$A3,,-1)

Kako bi formula bila pravilno iskopirana potrebno je fiksirati drugi red, u prvom argumentu funkcije, kao i prvu kolonu koja predstavlja njen drugi argument. Sada još treba da iskopiramo formulu u preostale ćelije i formatiramo dobijene vrednosti kao decimalne brojeve sa 4 decimale.

Finansijska tablica br. 2 se koristi kada imamo različite vrednosti neto novčanog toka. Kada su one iste koristićemo Finansijsku tablicu br. 1 koja sadrži kumulativne vrednosti diskontnih stopa. To možemo da uradimo tako što ćemo da iskopiramo prethodnu tabelu u novi radni list. Prvi red tabele zadržava formulu kao u prethodnom primeru. U prvu ćeliju drugog reda (B3) unosimo formulu:

=PV(B$1,$A3,,-1)+B2

Kopiranjem ove formule u preostale ćelije u tabeli formirali smo Finansijsku tablicu br. 1.