Kićenje jelke

Došlo je vreme novogodišnjih praznika, doba kada ćete manje-više svi da kitite jelku, a to mi je poslužilo kao inspiracija za tekst o primeni još jednog tipa Excel grafikona. U pitanju je podvrsta Scatter grafikona koja se zove Bubble i pomoću koga možemo da dobijemo „XY“ dijagram kod koga se na preseku osa nalaze raznobojne „kugle“. Za izradu ovog dijagrama treba nam: tabela sa podacima, slika novogodišnje jelke i malo veštine rada u Excel-u!

Za početak, hajde da popunimo tabelu na osnovu koje ćemo da napravimo Bubble grafikon. To je tabela sa tri kolone (X koordinata, Y koordinata, širina) i nekoliko vrsta sa podacima. Recept je: koliko kugli-toliko vrsta + jedna dodatna vrsta (videćete kasnije čemu ona služi). U ovom primeru popunićemo 10 vrsta-redova, a za početak neka cela tabela bude popunjena nulama.

Zatim, potrebno je da selektujemo sve podatke u tabeli (sve nule), a onda da odemo na Insert traku alata i otvorimo meni u kome se nalaze opcije za kreiranje Scatter grafikona. Jedna od njih omogućava da napravimo Bubble grafikon. Možemo kreirati 2D ili 3D Bubble grafikon, a pošto je puno lepši u ovom primeru ćemo da izaberemo opciju za pravljenje 3D grafikona.00165-1

Nakon što smo izveli ovu akciju dobija se prazan grafikon, što je i logično jer su svi podaci nule. Klikom na svaku od osa i izborom opcije Format Axis sa desne strane se otvara meni u kome možemo da podesimo dimenzije ose. I za horizontalnu i za vertikalnu osu treba podesiti da podaci koje ona prikazuje imaju vrednosti od 0 do 10. Desnim klikom na sredini grafikona otvoriće se kontekstni meni u kome dalje treba izabrati opciju Format Plot Area. U grupi opcija Fill biramo Picture or Texture fill i dodajemo sliku jelke koju smo prethodno preuzeli sa Interneta. Sada treba još samo promeniti dimenzije grafikona tako da jelka bude pravilno prikazana u grafikonu.

00165-2

Hajde da nižemo kugle. Najpre, popunite kolonu W (širina) vrednošću 10 za sve vrste osim za poslednju, gde ćete da upišete broj 50. Zatim dalje upisujte koordinate gde želite da se nalaze „kugle“, kao i željenu širinu. Hajde da za prve tri ona bude 12, druge tri 7 i poslednje tri 5. Poslednju kuglu, koja je puno veća od svih ostalih, jednostavno sakrijte tako što kliknete na nju i izaberete da bude providna.

00165-3

Na kraju samo uklonite nepotrebne elemente (naslov, oznake osa, oznake serija), dodajte oblik zvezde na vrhu jelke, promenite boju „kugli“ (ja preferiram crvenu) … Budite kreativni! Naravno, u praksi ćete Bubble grafikon da iskoristite za prikazivanje podataka koji su prikazani npr. u kontekstu vremena (X osa), vrednosti (Y osa) i rasta (širina). Ali idu praznici, hajde malo da se igramo, a kroz igru se najbolje uči.

00165-4