Koliko je snažna naša konkurencija?

Prilikom pravljenja Marketing plana jedna od aktivnosti koja se obavlja je i analiza konkurencije. Koliko je snažna naša konkurencija? Postoji više načina da ovo saznamo, a to se možda najlakše postiže praćenjem prihoda i profita konkurenata u periodu od nekoliko godina. U tekstu koji sledi biće prikazano nekoliko grafikona koji treba da pokažu gde se nalazi naša kompanija, a gde su naši najveći konkurenti u tržišnoj utakmici.

Za analizu konkurencije iskoristićemo primer u kome su prikazani poslovni rezultati fiktivnog preduzeća koje se bavi proizvodnjom voćnih sokova (“Juice“ d.o.o.). Njih ćemo da poredimo sa poslovnim rezultatima još nekoliko izmišljenih preduzeća (“Fruit One“,“Extra Fruit“,“Berries“,“Organic“). Bilansi stanja i uspeha su javno dostupni podaci, pa ćete u praksi koristiti stvarne podatke preuzete npr. sa sajta APR-a.

Najpre, hajde da napravimo dva jednostavna grafikona. Prvi treba da prikaže rast prihoda, a drugi rast profita u poslednje tri godine. Potrebno je da selektujete kolone u kojima se nalaze podaci o prihodima, a zatim u Insert traci alata izabrati tip grafikona Line. Ovom prilikom treba selektovati i prvu kolonu u kojoj se nalaze nazivi kompanija.00166-1

Kada se pojavi grafikon, potrebno je još samo da izaberemo opciju Switch Row/Column, kako bi na x osi bio prikazan rast po godinama. Dalje, ovaj postupak treba ponoviti za analizu profita.

00166-2

Još bolji način za analizu prihoda i profita je kada možemo da ih vidimo na istom mestu. U ovu svrhu iskoristićemo Scatter grafikon, a njega ćemo da upotrebimo za analizu poslednjih raspoloživih podataka u tabeli. Radi se o pokazateljima poslovanja za 2015. godinu. Ovaj put treba da selektujemo samo poslednje dve kolone sa prihodima i profitima (nazive kompanija ćemo da dodamo kasnije), a zatim da u Insert traci alata izaberemo Scatter grafikon.

00166-3

Kada se pojavi grafikon možemo da ga malo ulepšamo tako što ćemo da formatiramo izgled osa i pozadine, a bilo bi zgodno da uz tačke dodamo i neke natpise, kako bi smo znali o kojim kompanijama se radi. To radimo na taj način što najpre dodamo natpise (Design/Add Chart Element/Add Labels). Zatim selektujemo seriju podataka na grafikonu, kliknemo desnim tasterom i u kontekstnom meniju izaberemo opciju Format Data Labels. Dalje, potrebno je samo da naznačimo da se natpisi nalaze u prvoj koloni i da označimo kompaniju „Juice“ crvenom bojom. Ovo postižemo tako što selektujemo tačku koja prikazuje poslovanje kompanije „Juice“, a zatim desnim klikom otvorimo kontekstni meni i izaberemo opciju Format Data Point. Boju markera ćemo postaviti na crvenu.

00166-4

Dobili smo reprezentativan grafikon. Ali, zar ne bi bilo dobro da vidimo koliki je bio rast profita za svaku od navedenih kompanija na istom grafikonu? U ovu svrhu kreiraćemo grafikon tipa Bubble. Ako obratite pažnju, poslednja kolona u tabeli sa podacima zove se „RAST“ i ona predstavlja razliku profita u poslednje dve godine poslovanja. Iskoristićemo je da tačkama damo „širinu“, što će nam omogućiti Bubble grafikon. Promenu tipa grafikona vršimo klikom na Design traku alata i izborom opcije Change Chart Type. Bubble grafikon ima dve varijante: Bubble i 3D Bubble. Izabraćemo ovu drugu, izgleda puno lepše! Da bi smo dobili krugove različitog prečnika, koji odgovara rastu profita, potrebno je dalje da aktiviramo opciju Select Data, pa da modifikujemo seriju podataka tako što ćemo u polju Series Bubble Size dodati opseg podataka iz poslednje kolone.

00166-5

Pošto smo uneli fiktivne podatke dobili smo prilično lep grafikon. U praksi će se desiti da ne mogu da stanu sve tačke ili da su podaci previše gusto zbijeni. Ovo može delimično da se koriguje tako što ćete da menjate raspone x i y ose.

Šta odavde možemo da zaključimo? Kompanija „Fruit One“ je imala najveći prihod, profit i rast u grupi pa ona u ovom segmentu predstavlja tržišnog lidera. Za poziciju prvog sledbenika bore se „Berries“ i „Organic“.  Iako na prvi pogled kompanija „Berries“ ima bolje rezultate, „Organic“ ima značajno veći promet pa njihovu poziciju treba dodatno ispitati. Kompanija „Juice“ ne stoji toliko dobro, ali ona je pozitivna a takođe je takođe imala solidan rast.

Kao što vidite, ovo je jako koristan način da iskoristite mogućnosti Line, Scatter i Bubble grafikona.