Kombinovanje tabela

Jedna od faza projekta implementacije ERP informacionih sistema je i preuzimanje podataka. To mogu biti matični podaci (partneri, kontakti, cenovnici i sl.) ili finansijske analitike. Ove podatke uglavnom preuzimamo iz starog informacionog sistema kompanije, koje se često izvoze kao TXT ili CSV datoteke. Excel poseduje mehanizam preuzimanja čitavih datoteka i manipulaciju podacima, o čemu će biti reč u tekstu koji sledi…

Proces uvoza ovakvih datoteka počinje tako što ćemo da odemo na Data traku alata, a zatim da pokrenemo opciju New Query/From File/From Folder. Zatim treba izabrati folder gde se nalaze datoteke u TXT ili CSV formatu. Nakon što smo ovo uradili Excel će, u narednom prozoru, da nam pokaže datoteke koje je uspeo da pronađe. Pri dnu prozora se može videti nekoliko komandi, koje određuju dalje akcije: meni Combine sadrži nekoliko opcija za spajanje tabela u jednu, meni Load sadrži opcije pomoću kojih samo učitavamo tabele u Excel, a Edit se koristi za pokretanje Query Editora, gde naknadno možemo ručno da vršimo obradu podataka.

Ako smo samo preuzeli datoteke, kombinovanje vršimo izborom opcije Combine Files iz Home trake alata Query Editora. Ova opcija će pokrenuti prozor u kome je potrebno navesti koje podatke kombinujemo. Po završetku navedene operacije dobićemo jednu datoteku u kojoj se nalaze objedinjeni podaci iz dve ili više njih.