Kreiranje Pivot tabele

Pivot tabele su alat za kreiranje interaktivnih izveštaja koje pravimo na osnovu opsega selektovanih podataka ili strukturiranih tabela. Kolone iz izvornih tabela se koriste kao dimenzije izveštavanja, tako što se vrši zbrajanje podataka u njima ili se koriste za analizu po redovima, kolonama, kao filteri… Jednom napravljenje Pivot tabele lako se menjaju, dodavanjem ili uklanjanjem dimenzija, čime dobijamo više različitih pogleda na jedinstven izvorni skup podataka.

Bez obzira na osnovu kog izvora pravimo Pivot tabele, važno je da najpre imamo dobro pripremljene podatke. Podaci za Pivot tabelu moraju se nalaziti unutar strukturirane tabele ili standardne Excel tabele. Važno je naglasiti da takva tabela mora da ima zaglavlje, u kome su opisani podaci u kolonama (npr. RBR, NAZIV ARTIKLA, KOLIČINA, CENA itd.); takođe, zapisi u redovima moraju da budu jednoobrazni.

Pivot tabelu pravimo tako što 00073-1najpre selektujemo opseg podataka-tabelu ili strukturiranu tabelu. Možda najlakši način da se ovo uradi je da kliknemo na bilo koju ćeliju unutar tabele i pritisnemo kombinaciju tastera CTRL+A. Zatim je potrebno otići na Insert traku alata i odabrati opciju Pivot Table. Otvoriće se dijalog prozor Create PivotTable. U dijalog prozoru najpre je potrebno da se označi izvor podataka. To može da bude selektovani opseg, npr. $A$1:$G$1001, a može da bude i naziv strukturirane tabele. Preporuka je da se Pivot tabele uvek prave na osnovu strukturiranih tabela, jer u slučaju dodavanja novih zapisa (redova) u tabelu neće biti potrebno da se menja izvor podataka radi ažuriranja Pivot tabele. Takođe, podaci se mogu dodati i iz nekog eksternog izvora- baze podataka, tako što ćemo da odaberemo neku tabelu, pogled ili set podataka nastao pokretanjem željenog SQL upita. Zatim, potrebno je da odredimo da lise Pivot tabela kreira u novom listu ili na određenoj poziciji u nekom postojećem radnom listu. Na kraju, pri dnu dijalog prozora postoji opcija Add Data to Data Model. Ovo je novina koju donosi Excel 2013, a odnosi se na mogućnost dodavanja tabele u model podataka (kvazi baza podataka unutar Excel dokumenta), koji se može iskoristiti za kreiranje složenih izveštaja korišćenjem PowerPivot alata.

Kreirajmo Pivot tabelu na osnovu zadatog opsega podataka u novom listu. Na listu će se pojaviti objekat Pivot table, kao i kontrolni panel sa desne strane lista Pivot Table Fields. U gornjem delu panela nalaze se polja-dimenzije izveštavanja, a u donjem delu, u obliku kvadrata, nalaze se četiri oblasti: Values, Rows, Columns i Filters. Selektovanjem ili prevlačenjem dimenzija u neko od ovih četiri polja pravimo izveštaj. U slučaju selektovanja Excel će sam zaključiti u kojoj oblasti bi neka dimenzija trebala da se pojavi, dok prevlačenjem sami biramo gde će se ona nalaziti. U oblasti vrednosti (Values) treba da se nalaze one kolone koje zbrajamo. To mogu biti npr. količine prodaje, iznosi itd. U redovima (Rows) ili kolonama (Columns) nalaze se one dimenzije po kojima vršimo zbrajanje (sumiranje, uprosečavanje, prebrojavanje itd.), dok filteri (Filters) predstavljaju one dimenzije po kojima želimo da filtriramo sve podatke u tabeli. Na primer, ako želimo da prikažemo prodaju po artiklima u oblast Values prevući ćemo dimenziju IZNOS, u oblast Rows prevući ćemo dimenziju NAZIV ARTIKLA.00073-2

Kada smo napravili Pivot tabelu, ukoliko kliknemo na nju pojaviće se dve kontekstne trake alata: Analyze i Design. U prvoj se nalaze opcije bitne za funkcionalnosti, a u drugoj opcije bitne za izgled Pivot tabele. O ovim opcijama će biti više reč u narednom tekstu, gde ćemo se baviti izgledom Pivot tabele.