Kreiranje scenarija

Glavna karakteristika savremenog poslovanja je da su promene brze i nepredvidljive. Zbogo toga je ponekad potrebno napraviti više varijanti izveštaja, uzevši u obzir nekoliko mogućih alternativa vrednosti podataka koji mogu uticati na krajnji ishod izveštaja. U tu svrhu koristi se scenario. Excel nudi mogućnost lakog dodavanja, izmene i brisanja scenarija. Prikazom scenarija daje se mogućnost prikaza alternativnih izveštaja o poslovanju.

U našem poslovnom okruženju kurs € u odnosu na dinar je jedan od onih nepredvidljivih faktora koji mogu da utiču na rezultate poslovanja. Zbog toga ćemo upotrebu scenarija da prikažemo na primeru u kome se vidi fluktuacija € u dva meseca izveštavanja. Kada smo načinili izveštaj, obavezno treba dodati jednu ćeliju u kojoj će se nalaziti kurs. Kreiranju scenarija pristupamo tako što se pozicioniramo na Data traku alata, a zatim u meniju What-If Analysis odaberemo opciju Scenario. Otvoriće se dijalog prozor sa nazivom Scenario Manager.

Ovo je prozor u kome vršimo upravljanje scenarijima. U njemu možemo da vidimo sva prethodno napravljena scenarija, a na raspolaganju su nam opcije: dodavanja novog scenarija (Add), brisanja scenarija (Delete), izmene scenarija (Edit), spajanja više scenarija u jedan (Merge) i kreiranje sumarnog izveštaja (Summary). Pošto na početku našeg primera nemamo nijedan scenario, kliknućemo na Add radi dodavanja.

00072-1

Na ekranu će se pojaviti novi dijalog prozor Add Scenario. U njemu najpre scenariju dodelimo ime (Scenario Name), a zatim odredimo koja ćelija ili grupa ćelija će biti predmet promena (Changing Cells). Ukoliko želimo, možemo da dodamo i neki komentar- kratak opis šta scenario radi. Kada potvrdimo unos, otvoriće se novi prozor ukome unosimo vrednosti koje treba da imaju ćelija/ćelije koje menjamo u okviru scenarija. Klikom na OK završavamo kreiranje scenarija, a klikom na Add nastavljamo sa kreiranjem novog scenarija. Opcija Add postoji baš zato što se često pravi više od jednog scenarija, pa na ovaj način to možemo da učinimo puno brže.

Kako dalje koristimo scenarija? Ako ponovo otvorimo dijalog prozor Scenario Manager moći ćemo u listi da vidimo sva prethodno kreirana scenarija. Izborom scenarija, a zatim klikom na dugme Show, izvršiće se promena vrednosti ćelije/ćelija koje smo u scenariju upotrebili, a biće im zadate vrednosti koje smo u scenariju dodelili. Na taj način, imaćemo više varijanti izveštaja koje zavise od vrednosti ćelija koje smo dodelili primenom metoda scenarija.

00072-2