Nizovi

Nizovi predstavljaju grupu promenljivih istog tipa. Pošto često sadrže vrednosti koje dele zajedničke osobine lakše nam je da im dodelimo jedinstven naziv, a da zatim svakoj od njoj pristupamo pomoću indeksa- rednog broja u nizu. Indeks prvog člana niza je najčešće 0, a indeks poslednjeg za jedan manji od veličine niza. Moguć je rad sa celim nizom ili sa njegovim pojedinačnim članovima, oni mogu da budu jednodimenzioni ili višedimenzioni…

Niz deklarišemo na sledeći način:

Dim <naziv> (<veličina>[,<veličina 2>,…,<veličina n>] As <tip podataka>

Prvi član niza ima indeks 0. Moguće je započeti numeraciju članova niza i od broja 1. U tom slučaju, na nivou modula, potrebno je uneti sledeću naredbu za deklaraciju:

Option Base 1

Hajde da vidimo kako se deklarišu i koriste nizovi. Na primer, ako želimo da deklarišemo jednostavan niz koji sadrži nazive meseci u godini i da napišemo program koji prikazuje naziv najkraćeg meseca u godini napisaćemo program:

Sub Meseci()

Dim Mesec(11) As String

Mesec(0) = „Januar“
Mesec(1) = „Februar“
Mesec(2) = „Mart“
Mesec(3) = „April“
Mesec(4) = „Maj“
Mesec(5) = „Jun“
Mesec(6) = „Jul“
Mesec(7) = „Avgust“
Mesec(8) = „Septembar“
Mesec(9) = „Oktobar“
Mesec(10) = „Novembar“
Mesec(11) = „Decembar“

MsgBox „Najkraći mesec u godini:“ & Mesec(1)

End Sub

Ako bi smo hteli da prikažemo sve članova niza dovoljno je da na kraj programa dodamo još nekoliko naredbi:

For i = 0 To 11
 MsgBox (Mesec(i))
Next i

Kako napraviti višedimenzioni niz? Dvodimenzioni niz (matricu) deklarišemo na sledeći način:

Dim Mesec (12,12) As String

Zatim bismo svakom pojedinačnom članu pristupali unosom dva indeksa.