Izveštajna strana kao tooltip

Prilikom kreiranja izveštajnih objekata njihov prikaz modifikujemo prevlačenjem dimenzija i mera u različita polja unutar panela Visuals. Jedno od tip polja se zove Tooltip, a dodavanjem vrednosti u ovo polje mogli smo da ih vidimo kao dodatno pojašnjenje serija, kada se pozicioniramo mišem iznad njih. Power BI Desktop sada poseduje mogućnost dodavanja čitavih grafikona koji funkcionišu kao tooltip.

Parametri izveštaja

U jednom od prethodnih tekstova pisao sam o tome kako iskoristiti slajsere za filtriranje PowerPivot izveštaja, a od skoro Power BI Desktop poseduje funkcionalnost kojom automatski uspostavljamo ovakva podešavanja. Dodavanjem novog parametra kreirače se pomoćna tabela pomoću koje je moguće filtrirati visual-e koji se nalaze u izveštaju. Istovremeno, u izveštaju se pojavljuje poseban slajser pomoću koga vršimo filtriranje.

Brze mere

U Home ribonu se nalaze opcije za dodavanje mera (New Measure) i izračunatih kolona (New Column), a od skoro i nova funcionalnost koja se koristi za dodavanje „brzih mera“ (New Quick Measure). Ona omogućava početnicima, koji nemaju iskustva u pisanju DAX izraza, da kreiraju mere prostim prevlačenjem naziva izveštajnih dimenzija u predviđena polja, nakon čega aplikacija automatski vrši generisanje formula.

Uređivanje elemenata izveštaja

Od marta 2018. godine PowerBI Desktop poseduje nekoliko novih opcija za pregled i uređivanje izveštaja. Najpre, tu je opcija za isticanje jednog visual-a u odnosu na druge, koja se nalazi u njegovom kontekstnom meniju. A zatim, tu je još nekoliko opcija koje omogućavaju snimanje omiljenih prikaza, pregled i upravljanje objektima u izveštaju, zaključavanje objekata, osobine polja i način sinhronizacije slajsera…

Postavljanje pitanja

Korisnici Power BI izveštaja odavno imaju mogućnost da, unosom pitanja u posebno naznačeno polje, kreiraju izveštaj koji, kombinovanjem izveštajnih dimenzija i mera, daje odgovor na postavljeno pitanje. Od skoro ova opcija je omogućena i u Power BI Desktop aplikaciji, pa u Home traci alata pored uobičajene opcije „New Visual“ sada postoji i „Ask a question“. Hajde da vidimo kako se ona koristi!