Analiza povraćaja robe

Povraćaj robe se dešava kada se ona vraća od kupca ka dobavljaču iz nekog od navedenih razloga: pogrešna porudžbina, više isporučene robe u odnosu na traženo, oštećen proizvod, oštećena ambalaža, istekao rok trajanja… Analizom uzroka zbog kojih je došlo do povraćaja možemo, na duži rok, da odlučimo šta je potrebno da se uradi kako bi se njihov broj smanjio na minimum.

Troškovi garancije

Kada kupite neki proizvod, izuzev ako ga kupite „na pijaci“ (gde važi pravilo „meni su ga takvog dali“), stičete pravo na garanciju. Garancijom se proizvođač obavezuje da će oštećenu robu popraviti ili zameniti drugom u naznačenom vremenskom periodu. To nije nešto što se posebno kupuje, već pravo koje kupac stiče inicijalnom kupovinom proizvoda. Kako izračunati troškove garancije?

Izračunavanje razdaljine

Kako da izračunamo razdaljinu između dva mesta na mapi? Najjednostavniji način je primenom formule za izračunavanje haversina, koja za zadate koordinate daje udaljenost tačaka na sferi. Ipak, ovo je vazdušna razdaljina, a ako planirate da krenete na put sigurno vas zanima kako stići od tačke A do tačke B uobičajenim saobraćajnicama. U tekstu koji sledi pokazaću vam kako da iskoristite Google Maps biblioteke u ovu svrhu…

LOOKUPVALUE

Ako ste pomislili da ćete se, kada počnete da koristite PowerPivot, osloboditi funkcija za pretraživanje nizova bili ste u zabludi! Iako koncept modela podataka ne ide „ruku pod ruku“ sa potrebom da se koriste ovakve funkcije ponekad je ipak potrebno pretraživati nizove. U ovu namenu upotrebićete funkciju LOOKUPVALUE, a kako se ona koristi, u kombinaciji sa funkcijom WEEKDAY, saznaćete u tekstu koji sledi.

Datumske hijerarhije

Novije verzije Power Pivot-a poseduju funkcionalnost koja za datumske kolone automatski kreira hijerarhije i kolone koje računaju godinu, kvartal i mesec. Ona se automatski aktivira kada prevučete jednu takvu kolonu u Power Pivot izveštaj. Ovo može da bude od koristi, a može i da vam smeta. U tekstu koji sledi saznaćete na koji način možete da uključite ili isključite prikaz ovih kolona u izveštajima.