Vrednost životnog ciklusa

Životni ciklus kupaca (potrošača) je period u kome sa njima vršimo prodajne transakcije, a izračunavanje ove vrednosti je prognoza profita zasnovana na odnosima koje međusobno ostvarujemo. Postoji više načina za njeno izračunavanje, a ona nam prikazuje cash flow koji možemo da očekujemo zadržavanjem kupca. Odnosno, koliko novca pristiže ako oni redovno plaćaju, ako ih finansiramo i ako određeni procenat kupaca, iz godine u godinu, odlazi.

Automatska provera grešaka

Excel poseduje ugrađenu funkcionalnost koja omogućava automatsku proveru grešaka prilikom unosa vrednosti u ćelije. Tamo gde on prepozna ili nasluti grešku pojaviće se mali zeleni trougao u gornjem levom uglu ćelije i ikonica koja ukazuje na upozorenje (žuti romb sa uskličnikom). Ako tada kliknete na ikonicu otvoriće se meni koji objašnjava zašto je greška nastala i nudi način za njeno prevazilaženje.

Mape oblasti

Mape oblasti (Shape Map) su predefinisane mape koje od skoro postoje kao elementi poslovnog izveštavanja za Power BI Desktop, a sadrže predefinisane mape organizacionih jedinica (republika, pokrajina, regiona) unutar države. Ovo je nova funkcionalnost koja je podržana samo za neke države, ali nije naodmet da je spomenemo s obzirom da verujem da će jednoga dana biti dostupna i kod nas, sa mapama oblasti unutar Srbije.

ArcGIS mape

Vektorske mape su uvek bile bolje u odnosu na rasterske zbog boljeg kvaliteta i preciznijeg prikaza lokacija. Power BI od skoro podržava ArcGIS mape, zasnovane na geografskom informacionom sistemu kompanije Esri, koje pored uobičajenih funkcionalnosti nude mogućnost korišćenja dodatnih opcija i prikaza statistika. U tekstu koji sledi biće reč o osnovnim osobinama ovog visual-a.

Izveštajna strana kao tooltip

Prilikom kreiranja izveštajnih objekata njihov prikaz modifikujemo prevlačenjem dimenzija i mera u različita polja unutar panela Visuals. Jedno od tip polja se zove Tooltip, a dodavanjem vrednosti u ovo polje mogli smo da ih vidimo kao dodatno pojašnjenje serija, kada se pozicioniramo mišem iznad njih. Power BI Desktop sada poseduje mogućnost dodavanja čitavih grafikona koji funkcionišu kao tooltip.