00163-3

Kako pomešati babe i žabe?

Izraz “mešati babe i žabe” koristimo za opisivanje pokušaja da se povežu neke sasvim nespojive stvari. U Excel-u se ovo često odnosi na pravljenje čudnih konglomerata Pivot i tradicionalih tabela. Ovo nikada ne preporučujem, ali ima situacija kada su takvi izveštaji ipak neophodni. Upotrebićemo dovitljivost, uz pomoć funkcija GETPIVOTDATA i OFFSET spojićemo “babe i žabe”. Prilikom pisanja ovog “recepta” nije stradala nijedna baba ni žaba!

00160-1

Snimanje sadržaja ekrana

Svako od vas, ko je bio u situaciji da piše neko korisničko uputstvo, sigurno je koristio jednu od opcija za snimanje sadržaja ekrana. Da se podsetimo, klikom na taster PrtScr ili SHIFT + PrtScr (skraćenica od reči Print Screen), slika celog ekrana se prebacuje u memoriju računara (na Clipboard). Pritiskom kombinacije Alt + PrtScr snima se samo sadržaj aktivnog prozora. Neke novije verzije Excel-a poseduju opciju pomoću koje možete da snimite sadržaj ekrana.

00159-2

Crtanje okvira

Ovo je, moram da priznam, veoma zabavna opcija i potpuno odudara od onog na šta ste navikli prilikom rada sa Excel-om. Sa druge strane, ako niste vešti u formatiranju okvira tabela, ona može da vam pomogne da lakše “iscrtate” tabele u kojima ćete unositi podatke. Ova opcija nije oduvek bila u Excel-u, pa verujem da i mnogi iskusni korisnici ne znaju da ona postoji. U nastavku ćete saznati nešto više o crtanju okvira tabela.

00158-1

Najvažniji finansijski izveštaji

„No romance without finance“ su stihovi jednog od hitova ’90-tih koji ukazuju na važnu životnu istinu: koji god posao da radite pre ili kasnije ćete pregledati finansijske izveštaje. Ovo je neminovnost, jer uvidom u strukturu izvora, sredstava, prihode, troškove i druge finansijske pokazatelje možete da saznate svoju poziciju „u vremenu i prostoru“, odnosno da li svoj posao radite dobro ili ne i gde postoji prostor za poboljšanje.

00156-1

Excel izveštajne table

Kakve izveštaje direktori vole? One koji mogu da stanu na jednu stranu! A da budu pravovremeni, jasni, lepi i iznad svega tačni – to se podrazumeva! Izveštajne table se obično sastoje od tabela, grafikona ili kombinacije ovih elemenata izveštavanja u sprezi sa nekoliko bitnih filtera. Excel omogućava da na jednostavan način kreiramo lepe i funkcionalne izveštaje table. Na taj način on može da zameni ili bar da odloži kupovinu skupih specijalizovanih softvera.