Opcije za oporavak dokumenta

PowerBI Desktop je aplikacija koja se neprestano razvija. Iako retko, može da se dogodi da se i onda zamrzne pa da morate da je „ubijete“ ulaskom u Task Manager, pa pritiskanjem kombinacije tastera CTRL+ALT+DEL i gašenjem aktivnog procesa. Novost je što se tokom rada u pozadini vrši snimanje dokumenta, pa ako se dogodi krah Power BI Desktop će vam ponuditi mogućnost da vratite poslednju snimljenu verziju.

Koliko robe da poručimo?

Većina trgovaca poručuje intuitivno, što to je sasvim u redu kada se radi sa malim količinama robe. Kada promet poraste, da bi se efikasno poručivalo, potreban je uvid u troškove zaliha. Oni se dele na troškove: pribavljanja, držanja i nedostatka zaliha (propušteni prihodi usled nedostatka zaliha). Ekonomski opravdana veličina porudžbine je ona koja uzrokuje najniže troškove zaliha.

Dopunjavanje polica

Često se iznerviram kada uđem u supermarket i vidim radnike kako su zakrčili prolaz dopunjavajući police. Kako im pomoći? Ako kompanija ima implementiran ERP sigurno iz njega može da se izvuče izveštaj o stanju zaliha, kritičnim zalihama, kao i mestu gde se artikli nalaze (magacin, lokacija, pozicija). Uz malo mašte i poznavanje tehnike uslovnog formatiranja postoji jednostavan način da označite one police i pozicije gde treba hitno izvršiti dopunu.

Da li zadržati proizvod?

U ekonomiji se često postavlja pitanje: da li napustiti ili zadržati proizvod? Odgovor na ovu dilemu često je teško pronaći, ali analizom skraćenih bilansa uspeha možemo da dođemo do kvantitativnih podataka koji mogu da nam olakšaju donošenje ovakve odluke. Ovo je ujedno i prigodan način da primenimo metodu scenarija pomoću koje možemo da izračunamo alternative u zavisnosti od preduzetih koraka.

Koautorstvo u Excel-u

Novije verzije Excel-a više ne podržavaju opciju za deljenje dokumenata, o kojoj sam pisao u jednom od ranijih tekstova. Ona se i dalje može koristiti nakon ručnog dodavanja u brzi meni ili traku alata, ali zajednički rad na dokumentima je evoluirao u koautorstvo. To podrazumeva da se dokumenti nalaze snimljeni na OneDrive repozitorijumu, a da ih korisnici koji imaju pravo mogu istovremeno da menjaju.