Parametri izveštaja

U jednom od prethodnih tekstova pisao sam o tome kako iskoristiti slajsere za filtriranje PowerPivot izveštaja, a od skoro Power BI Desktop poseduje funkcionalnost kojom automatski uspostavljamo ovakva podešavanja. Dodavanjem novog parametra kreirače se pomoćna tabela pomoću koje je moguće filtrirati visual-e koji se nalaze u izveštaju. Istovremeno, u izveštaju se pojavljuje poseban slajser pomoću koga vršimo filtriranje.

Brze mere

U Home ribonu se nalaze opcije za dodavanje mera (New Measure) i izračunatih kolona (New Column), a od skoro i nova funcionalnost koja se koristi za dodavanje „brzih mera“ (New Quick Measure). Ona omogućava početnicima, koji nemaju iskustva u pisanju DAX izraza, da kreiraju mere prostim prevlačenjem naziva izveštajnih dimenzija u predviđena polja, nakon čega aplikacija automatski vrši generisanje formula.

Uređivanje elemenata izveštaja

Od marta 2018. godine PowerBI Desktop poseduje nekoliko novih opcija za pregled i uređivanje izveštaja. Najpre, tu je opcija za isticanje jednog visual-a u odnosu na druge, koja se nalazi u njegovom kontekstnom meniju. A zatim, tu je još nekoliko opcija koje omogućavaju snimanje omiljenih prikaza, pregled i upravljanje objektima u izveštaju, zaključavanje objekata, osobine polja i način sinhronizacije slajsera…

Postavljanje pitanja

Korisnici Power BI izveštaja odavno imaju mogućnost da, unosom pitanja u posebno naznačeno polje, kreiraju izveštaj koji, kombinovanjem izveštajnih dimenzija i mera, daje odgovor na postavljeno pitanje. Od skoro ova opcija je omogućena i u Power BI Desktop aplikaciji, pa u Home traci alata pored uobičajene opcije „New Visual“ sada postoji i „Ask a question“. Hajde da vidimo kako se ona koristi!

Opcije za oporavak dokumenta

PowerBI Desktop je aplikacija koja se neprestano razvija. Iako retko, može da se dogodi da se i onda zamrzne pa da morate da je „ubijete“ ulaskom u Task Manager, pa pritiskanjem kombinacije tastera CTRL+ALT+DEL i gašenjem aktivnog procesa. Novost je što se tokom rada u pozadini vrši snimanje dokumenta, pa ako se dogodi krah Power BI Desktop će vam ponuditi mogućnost da vratite poslednju snimljenu verziju.