Koji ste tip ličnosti?

Myers–Briggs test ste verovatno već sreli na nekom od razgovora za posao, prilikom popunjavanja one ankete gde se čini da se pitanja ponavljaju. U pitanju je indikator tipa ličnosti, na osnovu koga se ispitanik klasifikuje pomoću četiri tipa i dva podtipa: ekstorvertan-introvertan, doživljajan-intuitivan, misleći-osećajući, prosuđujući-perceptivan. Idealno sredstvo za prikaz rezultata ovog testa je Radar grafikon.

Win-Loss grafikon

Ukoliko se bavite planiranjem i analizom troškova biće korisno da znate kako da napravite Win-Loss grafikon. U pitanju je vrsta Bar Chart grafikona na kome se sa leve strane nalaze negativne vrednosti, najčešće gubici, a sa desne strane pozitivne- dobici. Na strani gubitaka možemo da prikažemo i troškove, a na strani dobitaka prihode. Hajde da, na jednom jednostavnom primeru, pogledamo kako se pravi ovakav grafikon!

Fuzzy Lookup

Fuzzy Lookup je Excel dodatak koji je kreirao Microsoft razvojni tim, a može da se iskoristi za napredno pretraživanje i poređenje vrednosti kolona u tabelama. Čemu ovo služi? Na primer, u praksi se često dešava da, prilikom unosa imena i prezimena, nastane greška ili ne postoji jednobrazan način unosa. Fuzzy Lookup omogućava poređenje kolona na osnovu sličnosti i prikaz odgovarajućih rezultata u novoj tabeli.

Quick Insights

Slično kao u novijim verzijama Excel-a PowerBI nudi mehanizam koji, na osnovu zadatog skupa podataka, može da vam predloži elemente za vizualizaciju- grafikone koji ih na najbolji način prikazuju. To mogu da budu: kolone, trake, pite… Istovremeno, uz svaki od njih, dolazi kratak opis na osnovu koga se da zaključiti zašto je predložen baš taj visual. Upoznajte opciju Quick Insights!

Klasterovanje podataka

Kada pravimo PowerBI izveštaje uz pomoć Scatter grafikona postoji tehnika pomoću kojih on, upotrebom mehanizama zasnovanih na mašinskom učenju, grupe podataka objedinjuje u klastere. Klasteri su prikazani različitim bojama i na taj način lakše se može uočiti povezanost podataka. Jedanput kreirani klasteri mogu se iskoristiti i za pravljenje drugih PowerBI izveštaja.