Plan novčanih tokova

Puno kompanija koje imaju odlične prodajne rezultate bankrotiraju jer nemaju dovoljno gotovine! Zbog toga je potrebno planirati i pratiti novčane tokove. To nije uvek lako, ali uz iskusnog knjigovođu i definisane ugovore sa kupcima i dobavljačima moguće je napraviti plan koji omogućava da pratimo prilive i odlive gotovine i da na osnovu toga možemo da imamo bolji uvid u poslovanje.

U primeru koji sledi analiziraćemo rad kompanije koja ima jako jednostavno poslovanje. Ovo je mikro preduzeće koje se bavi preprodajom tonera. Nabavlja tonere od jednog dobavljača, sa rokom plaćanja od mesec dana, a iste prodaje jednom kupcu koji plaća avansno. Početno stanje na računu 1. januara je 2000€.

Kreiraćemo tabelu sa jednom opisnom kolonom i 12 kolona koje predstavljaju mesece u godini. U redovima upisujemo podatke, gde ćemo najpre uneti prilive (prihodi) a zatim i odlive (troškovi). Gornji red predstavlja sumu priliva, odnosno sumu odliva. Na kraju dodajemo još tri reda: novčani tok, početno stanje i krajnje stanje.

Novčani tok se računa kao razlika priliva i odliva u tekućem mesecu. Početno stanje u prvom mesecu je stanje na računu. U svakom sledećem, to je krajnje stanje iz prethodnog meseca. Krajnje stanje je zbir novčanog toka i početnog stanja.

Kada popunimo ovu tabelu jednostavno možemo da uočimo u kojim mesecima kompanija neće biti likvidna. U našem primeru, ona nabavlja tonere po ceni od 12000€, a prodaje ih uz maržu od 50% po ceni od 18000€. Kao što vidite, to nije dovoljno da se pokriju troškovi. Novčani tok je pozitivan samo u prvom mesecu, jer tada nema obaveza prema dobavljaču. U svim ostalim mesecima je negativan. Početno stanje se stalno smanjuje, a u poslednja tri meseca je evidentno da preduzeće posluje sa gubitkom zbog negativnog krajnjeg stanja.

Da bi podaci bili još uočljiviji, preporuka je da uz pomoć tehnike uslovnog formatiranja označite crvenom bojom sve one ćelije koje sadrže negativne vrednosti, a možete i da napravite jedan jednostavan grafikon koji će prikazivati pomenute vrednosti.