Popunjene mape

Excel 2019 dobio je novu vrstu mapa koje možemo da iskoristimo kako bi na lepši način ilustrovali podatke iz tabela koje smo napravili. Zapravo, u pitanju je još jedan grafikon koji možemo da dodamo iz Insert trake alata ili nakon pokretanja opcije Recomended Charts. On nam omogućava kreiranje „popunjenih mapa“, gde se svaka zemlja iz zadatog skupa podataka boji saglasno vrednosti.

Kako biste videli na koji način rade ove mape preuzeli smo podatke sa Interneta sa nazivima zemalja, rangom (kolona Series) i veličinom njihove populacije. Kriterijum za popunjavanje mapa je rang, a on se formira na osnovu veličine populacije. Izborom opcije Maps/Filled Map iz Insert trake alata na osnovu podataka izabranih iz tabele biće kreiran odgovarajući grafikon-mapa.

Nakon što smo kreirali mapu, ako kliknemo desnim tasterom miša iznad ovog objekta prikazaće se kontekstni meni u kome se nalazi opcija Format Data Series. Njenim pokretanjem otvoriće se meni sa desne strane u kome se nalaze dodatne opcije pomoću kojih možemo dodatno da utičemo na izgled mape.

Ograničenje popunjenih mapa je to da se mogu iskoristiti samo za popunjavanje velikih geografskih celina, najčešće država. Ukoliko želite da prikažete vrednosti u korelaciji sa gradovima najbolje je da iskoristite 3D mape.