Prebrojavanje prema bojama

Kada pravimo tabele često koristimo sopstvena obeležavanja, npr. promenimo boju pozadine ćelije kod podataka koje želimo na neki način da naznačimo. Kako njih kasnije automatski prebrojati? Ako smo primenili filter ili se ove ćelije nalaze u okviru strukturirane tabele dovoljno je da filtriramo tabelu po boji, pa da uz pomoć funkcije SUBTOTAL saznamo koliko je obojenih ćelija. Može li se ovo uraditi i uz pomoć funkcije COUNTIF?

U primeru ćemo da iskoristimo tabelu koja sadrži imena zaposlenih, organizacione jedinice i plate. Nekoliko zaposlenih ima suviše male plate koje treba povećati i direktor ih je označio žutom bojom. Kako prebrojati ove ćelije? Najpre, pritiskom kombinacije tastera CTRL+F3 uđimo u Name Manager i kreirajmo novi naziv (boja). Umesto adrese ćelije unećemo formulu:

 =GET.CELL(38; C2)

GET.CELL je stara makro funkcija koja očitava atribute ćelije. U našem primeru, to je boja pozadine ćelije C2, a kopiranjem ova vrednost će se ažurirati pa možemo da je iskoristimo i za ostale ćelije. Nakon što smo kreirali novo ime možemo da ga iskoristimo da kreiramo kolonu desno od one sa visinama plata. Vrednosti koje dobijamo kopiranjem formule predstavljaju boju pozadine. Na kraju je potrebno samo, u zadatoj ćeliji, kreirati formulu koja prebrojava sve one ćelije koje imaju vrednost 6 (žuta):

=COUNTIF(D2:D11;6)

Kada smo inicijalno kreirali ime sa formulom tražili smo vrednost ćelije levo od formule. To možemo da iskoristimo i sada, pa ako ćeliji sa leve strane dodelimo žutu boju pozadine formula može da izgleda i ovako:

=COUNTIF(D2:D11;boja)

Rezultat je isti, četiri radnika treba da dobiju povišicu!