Razlika u datumima

U jednom od prethodnih „recepata“ mogli ste da saznate na koji način da izračunate broj proteklih dana između dva datuma. Excel poseduje još jednu funkciju koja može da se iskoristi u ovu svrhu. U pitanju je skrivena funkcija DATEDIF koja, za dva zadata datuma, može da izračuna protekli broj godina, meseci ili dana. U tekstu koji sledi biće reč o tome kako se ova funkcija koristi…

Sintaksa funkcije DATEDIF je:

DATEDIF (<početni datum>,<krajnji datum>,<interval>)

Prva dva argumenta ove funkcije su datumi između kojih računamo protekli broj perioda (godina, mesec ili dana). Treći argument je slovo „Y“, „M“ ili „D“ koje označava godine, mesece ili dane. Na primer, ako unesemo formulu:

=DATEDIF($B$1,$B$2,“M“)

dobićemo da je između dva zadata datuma, u ćelijama B1 i B2, proteklo 13 meseci.

00111-1