Relationship view

Power BI, slično kao Power Pivot, poseduje pogled na tabele i njihove relacije. Njegova prednost je u tome što, od samog početka, automatski detektuje relacije između tabela na osnovu naziva kolona koje detektuje kao ključeve. Od novembra 2018. u ponudi je novi, značajno unapređeni Relationship view, pa će u tekstu koji sledi biti reč o tome koje su njegove osobenosti i šta sve novo dobijamo.

Novi izgled Relationship view-a je još uvek u razvojnoj fazi pa je potrebno najpre uključiti njegov prikaz, što radimo iz Options dijaloga Power BI Desktop aplikacije. Nakon što to uradimo, pa ponovo pokrenemo program, sa leve strane će se pojaviti ikonica koja izgleda isto kao ona koja predstavlja tradicionalni pogled na model podataka, s tim što ima „zvezdicu“ i označava noviju verziju pogleda na tabele i veze.

U centralnom delu ekrana vidimo tabele čiji je izgled malo izmenjen u odnosu na ono što smo ranije sretali. Glavna novost je što sa desne strane postoje dva nova panela: Fields i Properties. U panelu Fields možemo da vidimo sve tabele koje se nalaze u modelu, kao i kolone (polja) koja u njima postoje. U slučaju da imamo model koji je sastavljen od velikog broja tabela on nam olakšava navigaciju ka željenoj tabeli/koloni.

Ako izaberemo neku tabelu panel Properties prikazuje njeno ime i opis, koje možemo da promenimo ukoliko to želimo. Takođe, u ponudi su i opcija za sakrivanje u modelu, kao i opcija Storage mode pomoću koje biramo na koji način se preuzimaju podaci. Otvaranjem menija ona će ponuditi tri načina povezivanja: Import, Direct Query i Dual. Podrazumevana vrednost je Import i ona označava da, prilikom povezivanja sa izvorom podataka, vršimo uvoz podataka u model. Direct Query se koristi kada se direktno povezujemo sa izvorom podataka, a Dual je kombinacija dva prethodna moda.

Novi Relationship View nudi mogućnost kreiranja višestrukih šema modela podataka. Novu šemu dodajemo klikom na dugme označeno znakom „+“ koja se nalazi na dnu ekrana, slično kao kada dodajemo novi radni list u Excel-u. Ovo je zgodna opcija kada uvozite puno tabela, a ne želite sve da ih imate u jednoj šemi.