Sunburst

Sunburst je još jedan novi grafikon koji nam donosi Excel 2016. On je pogodan za prikazivanje vrednosti prodaje (prometa, zarade, povraćaja robe itd.) prema periodima, uređenih po hijerarhijama, kao što su: godine, kvartali, meseci, dani… Malo podseća na Doughnut Chart, po tome što širina prstena prikazuje vrednost koju želimo da predstavimo. Razlikuje se u tome što prikazuje nekoliko prstenova, gde svaki odgovara nekoj od hijerarhija.

Da bi smo pokazali kako se pravi ovaj grafikon napravićemo tabelu sa tri kolone. Prva treba da sadrži nazive kvartala (Q1,Q2,Q3 i Q4), druga nazive meseci, a treća vrednosti prometa. Izaberimo sve vrednosti u tabeli, a zatim u Insert traci alata pronađimo opciju Recommended Charts. Nakon njenog pokretanja otvoriće se dijalog prozor, u kome najpre treba da kliknemo na karticu All Charts. U listi sa vrstama grafikona pronaći ćemo opciju Sunburst, a zatim treba da kliknemo na dugme OK.00138-1

Kada se prikaže grafikon videćemo promet u zadatom periodu prikazan na kružnici sa dva prstena. Unutrašnji prsten prikazuje promet po kvartalima, a spoljašnji promet po mesecima. Širina luka prikazuje vrednost prometa.

00138-2