Filteri kao deo izveštaja

Power BI izveštaji se mogu filtrirati na nivou visual-a, stranice ili čitavog modela, a postavljamo ih prevlačenjem izveštajnih dimenzija u odgovarajuća polja na Visualizations/Fields panelu. Verzija iz novembra 2018. godine donela je nove filtere koji su sada sastavni deo izveštaja, a nalaze se u posebnom meniju sa desne strane.. Za sada su još uvek u razvojnoj fazi a trebalo bi, u nekoj od budućih verzija, da postanu sastavni deo Power BI platforme.

Drillthrough izveštaji

Drillthrough je opcija koja omogućava dobijanje jednog ili više izveštaja, izdvojenih na posebnoj izveštajnoj stranici, na osnovu izabrane dimenzije po kojoj želimo da budu prikazani njegovi detalji. Na ovaj način PowerBI izveštaji dobijaju na interaktivnosti, a upotrebom ove funkcionalnosti jedan složen izveštaj možemo da podelimo na više manjih i jednostavnijih, čime se lakše uočavaju tražene informacije.

Dugmići

Na ceni više nije samo izgled izveštaja već i njegova interaktivnost. Zbog toga je u PowerBI dodata nova funkcionalnost- dugmići (buttons). Ovo su grafički objekti čija je namena da vas vrate korak unazad, ukoliko vršite drilldown u okviru izveštaja, da pokrenu izveštaj koji se snimili kao Bookmark ili prikažu tabelu/grafikon koji su nastali kao rezultat unapred osmišljenog pitanja.

Provera primene filtera

DAX poseduje mnoštvo informativnih funkcija koje vraćaju vrednost TRUE ukoliko je uslov koji ispituje funkcija ispunjen ili FALSE ukoliko nije. Ove funkcije mogu da budu korisne kada želimo da ispitamo da li je neka vrednost posredno ili neposredno filtrirana. U zavisnosti od toga kasnije možemo da primenimo različite formule, odnosno uz pomoć slajsera možemo da diktiramo kakav će da bude rezultat izraza.

Uporedni prikaz filtera

DAX funkcije sa prefiksom „ALL“ se upotrebljavaju za dozvoljavanje ili ukidanje filtera u Power Pivot izveštajima. To mogu da budu implicitni filteri koje smo kreirali prevlačenjem dimenzija u polje Filters, ali mnogo češće se radi o interaktivnim filterima-slajserima koje koristimo za filtriranje Pivot tabele. U tekstu koji sledi biće pokazan izveštaj sa uporednim prikazom ovih funkcija radi njihovog boljeg razumevanja.