Upravljanje greškama

Greške se dešavaju! Ako postoji kritično mesto u programu gde mislimo da može da nastane greška potrebno je da ga označimo i preusmerimo tok programa ka poruci koja treba da se prikaže ukoliko se ona dogodi. Za preusmeravanje toka, sa i bez greške, možemo da koristimo GoTo naredbu. U kombinaciji sa On Error naredbom dobijamo moćan alat koji pomaže da, odmah nakon detektovanja greške, preduzmemo neophodnu akciju.