Domet i životni vek promeljivih

Promenljiva, nakon deklarisanja, ima svoj životni vek i on traje dok se ne završi potprogram u kome je kreirana. Ponekad želimo da ona zadrži svoju vrednost i nakon napuštanja potprograma. Takođe, promenljiva je vidljiva isključivo u okviru modula u kome se potprogram nalazi. Da li postoji potreba da se ona vidi i izvan modula? Kako se definiše domet i produžava životni vek promenljivih saznaćete u tekstu koji sledi.