Pozivanje potprograma

Kada pišete program bitno je da uočite koji od njegovih delova mogu biti ponovo upotrebljeni, pa da na osnovu njih kreirate potprograme koji će biti pozivani u okviru glavnog programa. Potprogrami mogu da budu funkcije i procedure. Funkcije pozivamo tako što navedemo naziv promenljive, znak jednakosti, pa zatim navedemo ime funkcije sa argumentima. Procedure pozivamo pomoću naredbe Call, nakon koje navodimo ime procedure sa argumentima.

Prvi VBA program

Kada kreirate makro u Excel-u on automatski definiše novu proceduru, što je ustvari potprogram koji se pokreće nakon zadate akcije. Procedure možete kreirati i samostalno, mogu se pozivati iz drugih procedura ili pokretati na malopre opisani način. U ovom tekstu će biti pokazano kako se piše jednostavan kod, a kako se zatim povezuje sa objektima pomoću kojih se vrši njegovo pokretanje.