Višestruko grananje

Ponekad je potrebno da ispitamo uslov pa da, u zavisnosti od ishoda, ponudimo više alternativnih akcija. U tom slučaju koristi se struktura Select-Case za višestruko grananje. Ona radi na taj način što joj se prosledi neki parametar, a u zavisnosti od njegove vrednosti izvršavaju se različiti delovi programa. Ako se vrednost parametra razlikuje od svih ponuđenih alternativa izvršava se deo koda koji se nalazi iza Else naredbe.

Provera logičkog uslova

Provera logičkog uslova vrši se uz pomoć If-Then-Else strukture. Ona započinje naredbom If nakon čega sledi logički uslov koji se formira na isti način kao u Excel-u. Zatim sledi naredba Then, pa deo koda koji treba da se izvrši ukoliko je uslov ispunjen. Opciono, može se navesti naredba Else posle čega se navodi deo koda koji se izvršava ako uslov nije ispunjen. Struktura se završava naredbom End If koja je neophodna uvek osim kada iza Then ide samo jedna naredba.

MsgBox i InputBox

MsgBox je interna VBA procedura (metod) koja se koristi za prikaz sadržaja unutar dijalog prozora koji se pojavljuje na ekranu. Može da se koristi za prikaz operanda koje smo direktno prosledili ili vrednosti promenljivih koje se izračunavaju unutar potprograma. InputBox je funkcija koju koristimo radi unosa vrednosti koje ćemo kasnije da iskoristimo prilikom računanja izraza.

Dodela vrednosti

U prethodnim tekstovima videli ste kako se promenljivim dodeljuju vrednosti, a u ovom tekstu ću se osvrnuti na Variant tip podataka, osnovne aritmetičke kao i neke druge operacije koje možemo da primenjujemo radi izračunavanja željenih izraza. Mislim da će vam posebno biti korisno da saznate kako da zadate stringove fiksne dužine, kao i kako da više njih spojite u jedan.

Sopstvene funkcije

U prethodnom tekstu smo govorili o procedurama, a sada ćemo da spomenemo i funkcije. Funkcijama nazivamo potprograme koji izračunavaju i vraćaju određene vrednosti. Možemo ih pozivati iz drugih procedura a moguće je i kreirati sopstvene funkcije koje ćemo kasnije da koristimo u radnim listovima. Ovo je korisno kada Excel ne poseduje specifične funkcije koje su vam potrebne za obavljanje svakodnevnog posla.