Uklanjanje vrednosti iz tabele

Na koji način ukloniti skup vrednosti iz tabele? U praksi ponekad se srećemo sa scenariom gde je potrebno da iz liste entiteta uklonimo jednu ili više vrednosti koje su zadate u nekoj pomoćnoj evidenciji. Na primer, u prvoj listi se nalazi spisak radnika, a u drugoj spisak radnika koji je potrebno ukloniti. Kako ovo obaviti, a da ne moramo da ručno uklanjamo jednog po jednog radnika iz tabele?

Najpre, od inicijalne liste kreirajmo strukturiranu tabelu. Ovo ćemo postići tako što selektujemo sve podatke, pa pritisnemo kombinaciju tastera CTRL+T. Zatim, sa desne strane, dodajemo kolonu sa formulom kojom se utvrđuje da li se entitet nalazi u spisku entiteta u pomoćnoj evidenciji. Za ovo ćemo da iskoristimo funkciju MATCH:

=MATCH([ENTITETI];$F$2:$F$6;0)

Svuda gde je funkcija MATCH vratila rezultat dobićemo vrednost različitu od nule. U suprotnom dobijamo poruku o grešci: #N/A. Kako bi rezultat funkcije bio prihvatljiviji ispravićemo formulu uz pomoć funkcije IFNA:

=IFNA(MATCH([ENTITETI];$F$2:$F$6;0);“ „)

Na kraju ćemo da u formuli zamenimo i brojne vrednosti koje formula vraća:

=IF(ISNUMBER(IFNA(MATCH([ENTITETI];$F$2:$F$6;0);“ „));“DA“;“NE“)

Rezultat je kolona, možemo tako i da je nazovemo, koje vraća vrednost „DA“ ukoliko broj pripada pomoćnoj evidenciji, a „NE“ ako ne pripada. Sada još samo treba da fitriramo sve vrednosti označene sa „DA“ i obrišemo ih iz tabele.