Win-Loss grafikon

Ukoliko se bavite planiranjem i analizom troškova biće korisno da znate kako da napravite Win-Loss grafikon. U pitanju je vrsta Bar Chart grafikona na kome se sa leve strane nalaze negativne vrednosti, najčešće gubici, a sa desne strane pozitivne- dobici. Na strani gubitaka možemo da prikažemo i troškove, a na strani dobitaka prihode. Hajde da, na jednom jednostavnom primeru, pogledamo kako se pravi ovakav grafikon!

Izvor podataka je tabela sa tri kolone. U prvoj su navedeni nazivi profitnih centara, u drugoj prihodi, a u trećoj rashodi (troškovi). U koloni rashoda možete da vidite njihove negativne vrednosti. U primeru imamo unapred pripremljene podatke, a u praksi bi ste vrednost ove kolone pomnožili sa brojem -1 kako bi ste imali odgovarajuće podatke za pravljenje grafikona.

Selektujte podatke u tabeli, a zatim u Insert traci alata izaberite opciju za kreiranje združenog Bar Chart grafikona. Excel će automatski kreirati Win-Los grafikon.00193-1

Sada još ostaje da ga malo sredite. To možete da uradite tako što ćete osu da pomerite da bude sa gornje strane grafikona, prihode formatirate tako da budu prikazani plavom bojom, rashode da budu prikazani crvenom bojom itd. Konačan rezultat je izveštaj iz koga možete lako da uočite kako posluju profitne jedinice u vašoj kompaniji.

00193-2