ENCODEURL

Registar nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS) već neko vreme podržava ćirilične (.срб) domene, što je dobar način da se promoviše ćirilica. Internet podržava i brojna druga pisma kojima možete nesmetano da se služite u okviru Internet pregledača, međutim postoje situacije kada je potrebno pojmove na drugim jezicima „prevesti“ u onaj razumljiv računaru, takozvani Pun Code. Za to se koristi funkcija ENCODEURL.

Sistematski pregled

Da li imate višak kilograma? Povišena telesna masa nije samo estetski problem, ona može da bude uzrok nastanka mnogih bolesti, stoga kompanije sprovode godišnji sistematski pregled radi provere zdravlja zaposlenih. U ovom primeru saznaćete kako da izračunate BMI (Body Mass Index), koeficijent koji ukazuje na to da li ste ispod ili iznad optimalnog raspona telesne mase kao i kako da, uz pomoć uslovnog formatiranja, označite one koji imaju nepovoljan BMI.

Decomposition Tree

Decomposition Tree je Power BI visual koji omogućava analizu podataka prema više izveštajnih dimenzija. Možete da ga posmatrate kao usavršeni alat za dubinsko pretraživanje (drill down). On vrši agregaciju podataka i daje mogućnost „kopanja“ po zadatim dimenzijama, a sadrži i elemente veštačke inteligencije koji pomažu pri analizi i ukazuju na rešenje.

Suma vrednosti serija

Kada za vizualizaciju koristimo Stacked Row ili Stacked Column grafikon možemo da dodamo podatke koji prikazuju vrednosti pojedinačnih serija u okviru grupe. Na koji način je moguće da vidimo ukupnu vrednost (za sve serije)? U Excel-u smo za ovo pribegavali trikovima, što sam opisao u objavi iz maja ove godine, a Power BI od skoro poseduje mogućnost automatskog prikaza sume vrednosti svih serija.

Narativi

Power BI narativi predstavljaju novu funkcionalnost koja omogućava dodavanje teksta, kreiranog na osnovu jednog ili više visual-a, u kome su opisani poslovni trendovi proistekli iz izveštaja. Prilikom njihovog pravljenja narativi se automatski generišu na engleskom jeziku, ali se tekst može ručno izmeniti (prevesti) i formatirati na željeni način. Takođe, moguće je u narative dodati i nove vrednosti na osnovu zadate formule.