Razdvajanje kolona

Već jako dugo, kada je potrebno razdvojiti podatke u koloni, moj prvi izbor je upotreba alata Power Query i opcije Split Columns. Ipak, i dalje postoje korisnici koji ne umeju da ga koriste pa sam se setio da u ovu svrhu možemo da iskoristimo i Excel opciju Text to Columns. Kako praktično da je primenite, u svrhu razdvajanja jedne kolone na više njih, saznaćete u okviru ovog „recepta“.

Nove opcije za formatiranje

Power BI Desktop, u svom decembarskom izdanju, doneo je nekoliko novih opcija za formatiranje Column i Bar vizualizacija čime ih možemo učiniti puno funkcionalnijim i lepšim. Pored ove opcije, u ovom „receptu“ će biti prikazane neke nove funkcionalnosti koje su dodate opciji data labels. Opustite se i uživajte, slede neki zanimljivi sadržaji…

New Slicer vizualizacija

Slajseri su interaktivni objekti koji se koriste za filtriranje stranica ili čitavog Power BI izveštaja. Od njihovog nastanka nisu se puno menjali, a pošto predstavljaju bitnu komponentu izveštaja dobili su mali facelifting. Od novembra ove godine pojavila se nova Button Slicer vizualizacija koja poseduje svojstva tradicionalnih slajsera, kao i neke dodatne opcije za formatiranje koje je čine puno lepšom. Hajde da vidimo šta ona nudi!

Ribbon vizualizacija

Ribbon je nova vizualizacija koja je od skoro postala deo Power BI izveštajne platforme. Kada se ona koristi? Ako želite da prikažete neke pokazatelje, npr. prihode od prodaje ili ukupne troškove u odnosu na vreme, upotrebićete ili Line ili Column chart. Ako se dvoumite između ove dve vizualizacije možete da upotrebite Ribbon koji predstavlja najbolje od obe!

Grupe kalulacija

Grupe kalkulacija (Calculation groups) je nova opcija u okviru Power BI Desktop aplikacije pomoću koje možemo da implementiramo DAX grupe kalkulacija u okviru modela podataka. One služe da pojednostavimo kalkulacije kada koristimo slične DAX izraze, kod kojih varira samo promenljiva (izraz) koja se u njima pojavljuje.  Njihovim dodavanjem vrši se automatski optimizacija modela uklanjanjem implicitnih mera.