Objedinjena lista proizvoda

Zamislite ovaj scenario: u Excel tabeli evidentirate kupce, navodeći njihovu šifru, a zatim proizvode koje oni koriste. Koji kupac koristi koje proizvode? Ovo možete da saznate ako podatke prebacite u pivot tabelu, pa onda da prikažete kupce, proizvode i broj proizvoda. Nedostatak ovakvog izveštaja je to što pivot tabele uvek vrše agregaciju podataka. Šta ako nam treba samo tabela u kojoj se nalaze šifre kupaca, u jednoj koloni, kao i objedinjena lista proizvoda u drugoj?

Koliko godina ima vlasnik JMBG?

Jedinstveni matični broj građana (JMBG) je nastao u Socijalističkoj Federativnoj Repuplici Jugoslaviji, a koristi se i danas u Republici Srbiji, radi identifikacije građana. On se pojavljuje u ličnoj karti, vozačkoj dozvoli, zdravstvenoj knjižici, pasošu i svim drugim važnim dokumentima. Njegovih prvih 9 cifara označava datum rođenja. Kako na osnovu ovog podatka izračunati starost imaoca JMBG?

Office Scripts

Office skripte omogućavaju da automatizujete postupke koji se često ponavljaju, slično kao prilikom snimanja makroa. Napisane su u programskom jeziku TypeScript, što je ustvari unapređena verzija jezika JavaScript, sa čitljivijim kodom. Ko se nekada bavio web programiranjem naći će se na poznatom terenu! Skripte ćete, u velikom broju slučajeva, generisati automatski. Ako je potrebno možete da izmenite kod i prilagodite ga svojim potrebama.

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric predstavlja end to end analitičko rešenje koje objedinjava Power BI, kao izveštajnu platformu, Data Factory, kao servis za integraciju podataka, kao i Microsoft Synapse Data Engineering, Data Warehousing, Data Science i Real Time Analytics. Koncipiran je kao software as a service rešenje, a podaci su pohranjeni u okviru OneLake repozitorijuma, koji omogućava čuvanje strukturiranih i nestrukturiranih podataka…

Novi Card visual

Kartica (Card) je vizualizacija koja se često koristi u Power BI izveštajima kako bi prikazala neke statične podatke, npr: ukupan prihod, ukupne troškove, profit, broj zaposlenih… Ova vizualizacija se nije menjala od samog početka, a od pre nekoliko meseci u ponudi je Card (new) visual koji poseduje sve funkcionalnosti kao Card, a nudi i neke nove. Najpre, to je lak istovremeni prikaz više pokazatelja, a zatim tu su brojne mogućnosti njihovog formatiranja…