Power BI tabele u Excel-u

Već nekoliko godina unazad Power BI i Excel se uporedo razvijaju sa idejom da analitičari ne čuvaju sve svoje tabele isključivo na lokalnom računaru, OneDrive ili SharePoint repozitorijumima, već da mogu i da ih preuzmu iz Power BI izveštaja koji su objavljeni u okviru kompanijskog naloga- tenanta. Ukoliko koristite Microsoft365 pretplatu koja je povezana sa kompanijskim nalogom lako možete da preuzimate takve tabele.

Kalkulacije u visual-u

Ako želite da predstavite izveštaj na osnovu podataka to ćete učiniti tako što ćete se povezati sa izvorom, prečistiti ih, modelovati a zatim dodati odgovarajuće vizualizacije. U okviru procesa modelovanja često smo kreirali mere i izračunate kolone, pisanjem DAX iskaza. Na sličan način smo mogli da dodajemo i brze mere (Quick Measures). Sada postoji još lakši način, a to je da kreiramo kalkulacije u okviru visual-a…

Minus i plus

Kada, kao rezultat oduzimanja dve vrednosti u Excel tabeli, dobijete negativan rezultat ponekad nećete želeti da se vidi znak negacije. Ovaj zahtev moguće je rešiti na nekoliko načina: formatiranjem prikaza broja uz primenu Accounting stila, primenom funkcije za izračunavanje apsolutne vrednosti broja ili kreiranjem sopstvenog formata koji će taj broj prikazivati u maniru koji vama više odgovara.

Razdvajanje kolona

Već jako dugo, kada je potrebno razdvojiti podatke u koloni, moj prvi izbor je upotreba alata Power Query i opcije Split Columns. Ipak, i dalje postoje korisnici koji ne umeju da ga koriste pa sam se setio da u ovu svrhu možemo da iskoristimo i Excel opciju Text to Columns. Kako praktično da je primenite, u svrhu razdvajanja jedne kolone na više njih, saznaćete u okviru ovog „recepta“.

Nove opcije za formatiranje

Power BI Desktop, u svom decembarskom izdanju, doneo je nekoliko novih opcija za formatiranje Column i Bar vizualizacija čime ih možemo učiniti puno funkcionalnijim i lepšim. Pored ove opcije, u ovom „receptu“ će biti prikazane neke nove funkcionalnosti koje su dodate opciji data labels. Opustite se i uživajte, slede neki zanimljivi sadržaji…