3D grafikoni

Veliki broj Excel grafikona poseduje i svoju 3D varijantu. Iako u većini slučajeva ovo predstavlja samo nepotrebno ulepšavanje, te otežava izvođenje zaključaka, ponekad 3D grafikoni zaista imaju smisla. U tekstu koji sledi saznaćete kako da napravite ovakav tip grafikona, kao i na koji način možete da izmenite perspektivu pogleda na podatke…

Krenućemo od jednostavne tabele u kojoj se vide godine, prihodi od prodaje i profit. Nakon selektovanja opsega potrebno je otići u Insert ribon, te odabrati neku od opcija za dodavanje grafikona. Alternativno, možete da pokrenete opciju Recommended Charts. Kao što možete da vidite, u ponudi su 3D varijante Column, Bar, Pie, Line i drugih tipova grafikona. Jedan od njih, Surface grafikon, inicijalno je predviđen za kreiranje u 3D varijanti! U ovom primeru, ja sam izabrao da kreiram 3D Line chart.

Nakon dodavanja i inicijalnog formatiranja grafikona vreme je da izmenimo način pogleda na podatke. Kliknite desnim tasterom miša iznad grafikona, a zatim iz kontekstnog menija izaberite opciju 3-D Rotation. Sa desne strane prozora pojaviće se panel u okviru koga možete da rotirate grafikon po X ili Y osi, kao i da menjate perspektivu. Unos se vrši u stepenima. Takođe, možete da primenite različita formatiranja na pod i zidove grafikona, te da na taj način unapredite njegov izgled…