Advanced Formula Environment

Pisanje Excel formula uz pomoć Name Manager-a ume da bude zahtevan posao. Kada pišete jednostavne formule još ćete se nekako i snaći. Kod složenih formula ili pri izmeni postojećih velike su šanse da ćete pogrešiti. Funkcija LAMBDA omogućava da pravite svoje funkcije kao imena koja se dodaju u Name Manager-u, a da bi se ovaj posao olakšao Microsoft je kreirao Excel dodatak za pravljenje složenih formula: Advanced Formula Environment.

Ovaj dodatak možete da instalirate tako što najpre odete u Insert ribon, a zatim kliknete na Get Add-ins. Nakon ove akcije otvoriće se Office Add-ins prozor. U polju za pretragu zatim upišite „Advanced Formula“. Ubrzo ćete ugledati aplikaciju sa nazivom Advanced Formula Environment. Klikom na Add dodajete je u Excel i nakon instalacije ona će se pojaviti kao poslednja ikonica u Home ribonu.

Ako kliknete na ikonicu Advanced Formula Environment otvoriće se panel sa desne strane koji služi za dodavanje formula. U okviru njega videćete pop-up prozor koji nudi opciju da pregledate uputstvo (Take a Tour) ili probate na gotovim primerima (Try Examples).

U našem primeru preskočićemo ovaj korak. Napravićemo u radnom listu jednostavnu tabelu sa dve kolone: RADIUS i AREA. U prvu unosimo vrednosti radijusa, a u drugoj ćemo računati površinu kruga. Zatim je potrebno da definišemo funkciju. U naprednom editoru izaberite karticu Manager pa kliknite na “+” a zatim upišite naziv funkcije „Area“. Površinu kruga računamo kao proizvod broja pi i kvadrata poluprečnika. Upišimo ovu formulu korišćenjem funkcije LAMBDA:

Area = LAMBDA(r,PI()*r^2)

Nakon što smo dodali formulu još uvek nije definisano ime koje se koristi za poziv funkcije. Da bi smo to učinili potrebno je da izvršimo sinhronizaciju editora sa Name Manager-om klikom na odgovarajuće dugme. Nakon toga definisaćemo ime Area čijim pozivom se referenciramo na LAMBDA funkciju za računanje površine kruga. Ime ćemo kasnije lako da iskoristimo u tabeli da bismo izračunali površinu.

Formule koje kreiramo u naprednom editoru lako je menjati, promeniti im ime, obrisati ih a moguće ih je i deliti tako što će editor generisati tekst koji možete da iskopirate na clipboard.

Klikom na karticu Editor možemo lakše da dodajemo nove formule. Potrebno je za svaku od njih najpre napisati ime, pa znak jednakosti, a zatim izraz koji čini formulu. Na kraju svake formule treba dodati znak tačka-zarez.

Advanced Formula Environment svakako će vam olakšati pisanje dugačkih formula ali imajte u vidu da je ovo ipak dodatak pa ima i neke nedostatke. Najpre, neće raditi u svakoj verziji Excel-a. Ovaj bag je verovatno posledica nemogućnosti dodatka da pokrene Internet pregledač kako bi mogao da prikaže sadržaj u panelu sa desne strane. Zatim, vodite računa o regionalnim podešavanjima. Za sada rade samo američka podešavanja, kada koristite zarez za razdvajanje argumenata. Ukoliko u ovu svrhu koristite tačka-zarez dodatak neće raditi. Ako razvojni tim bude otkloni navedene a verovatno i još poneki bag dobićemo sjajan alat za kreiranje LAMBDA formula.