Aktuelne cene

Cenovnik je spisak artikala sa pripadajućim cenama koje, po pravilu, ne bi trebalo menjati češće od jedanput dnevno. U praksi ga formiramo tako što redom dodajemo šifre artikala, datume i cene u tabelu. Kako pronaći poslednju (aktuelnu) cenu? Iako na prvi pogled izgleda jednostavno, ovo je prilična glavolomka. Takođe, to je odlična demonstracija praktične primene formula sa nizovima i jedan od „recepata“ koji će vam se sigurno dopasti.

Za početak, potrebna nam je tabela sa tri kolone: ŠIFRA, DATUM (promene cene), CENA. Popunićemo tabelu proizvoljnim podacima, a zatim je sortirati u rastućem redosledu prema dva kriterijuma: šifri i datumu. Zatim ćemo da kreiramo još jednu tabelu sa kolonama: ŠIFRA, DPI (datum poslednje izmene) i CENA. Ovo je tabela u kojoj ćemo da prikažemo rezultate.

Najpre je potrebno da odredimo datume poslednje izmene za svaki artikal. Njih treba da saznamo jer datum poslednje izmene ukazuje na aktuelnu cenu. U ovu svrhu unećemo formulu-niz:

=MAX(IF($A$3:$A$50=$E3,$B$3:$B$50,0))

Ova formula poredi vrednosti prve kolone sa šifrom u drugoj tabeli, a ukoliko je uslov ispunjen vraća vrednosti iz druge kolone. Kada formulu ugnjezdimo u funkciju MAX, pa je snimimo kao niz (CTRL+SHIFT+ENTER) dobićemo maksimalnu vrednost druge kolone za zadati kriterijum, odnosno poslednji datum izmene cene:

{=MAX(IF($A$3:$A$50=$E3,$B$3:$B$50,0))}

Formulu obavezno treba snimiti kao niz, inače nećemo dobiti dobar rezultat. Pošto smo vrednost ćelije E3 označili kao $E3 (fiksirali smo kolonu), prostim kopiranjem u preostale ćelije dobićemo poslednje datume izmene cena artikala.

00168-1

Sad još treba samo da pronađemo aktuelnu cenu. U ovu svrhu iskoristićemo funkciju SUMIFS. Njen prvi argument treba da bude kolona sa cenama, a kao uslove za poređenje navešćemo prve dve vrednosti u koloni rezultata koje poredimo sa referentnim kolonama u cenovniku. Formula koju treba da unesemo izgleda ovako:

=SUMIFS($C$3:$C$50,$A$3:$A$50,$E3,$B$3:$B$50,$F3)

Kopiranjem u preostale ćelije dobićemo aktuelne cene za druge artikle.

00168-2