Allow multiple filters per field

Ako pokrenete opcije Pivot tabele (Analyse/Options), u odeljku Totals & Filters, pronaći ćete podešavanje Allow multiple filters per field. Ono omogućava da na nivou izveštajne dimenzije, koja je prikazana u redovima ili kolonama, istovremeno primenite filtere za tekst i filtere za brojeve. Hajde da vidimo kako ovo radi!

Najpre, hajde da aktiviramo ovu opciju. Napravite Pivot tabelu, pozicionirajte se na nju, pa u Analyse ribonu kliknite na dugme Options. Kada se otvori prozor otiđite na karticu Totals & Filters i tamo obeležite Allow multiple filters per field, pa zatvorite prozor.

U redovima izveštaja nalaze se nazivi artikala, a u vrednostima sume prodatih količina. Postavimo tekstualni filter (Label Filters) da artikal u nazivu ima reč „JABUKA“. Zatim otiđimo u filter brojeva (Number Filters) i selektujmo kriterijum za prikaz pet najboljih proizvoda (Top 5). Izveštaj će prihvatiti oba izabrana filtera.