Automatska provera grešaka

Excel poseduje ugrađenu funkcionalnost koja omogućava automatsku proveru grešaka prilikom unosa vrednosti u ćelije. Tamo gde on prepozna ili nasluti grešku pojaviće se mali zeleni trougao u gornjem levom uglu ćelije i ikonica koja ukazuje na upozorenje (žuti romb sa uskličnikom). Ako tada kliknete na ikonicu otvoriće se meni koji objašnjava zašto je greška nastala i nudi način za njeno prevazilaženje.

Na primer, ako u ćelije unosimo brojeve Excel će ih automatski prepoznati kao brojeve i dodeliti im desno poravnanje. Ako ispred broja dodamo apostrof, ova akcija naglašava da broj unosimo kao tekst. Ovo se obično radi kada ne želimo da vrednost ćelije iskoristimo u nekom proračunu. Excel će nas, na malopre pomenuti način, automatski upozoriti a ako uđemo u meni greške prikazaće obaveštenje Number Stored as Text. Takođe, biće nam ponuđena akcija da vrednost pretvorimo u broj (Convert to Number), dobijemo dodatno objašnjenje (Help on This Error), ignorišemo grešku (Ignore Error) ili ažuriramo vrednost ćelije (Edit in Formula Bar).

Poslednja opcija u meniju, Error Checking Options, otvara meni sa podešavanjima gde možete da odredite da li i kada će se aktivirati automatska provera grešaka, kao i mehanizme koji pokreću obeležavanje grešaka.