Automatsko snimanje

Da li vam se nekada desilo da zbog nestanka struje ili slučajnog pada napona ostanete bez podataka? Verujem da se ovo svakom od nas dogodilo bar jedanput. Jedini način da se prevaziđe gubitak podataka je da stvorite naviku periodičnog snimanja dokumenta na kome radite. Ali ma koliko da ste pedantni, ponekad može da se dogodi da ni to nije dovoljno i da ostanete bez plodova svog rada. Rešenje je automatsko snimanje dokumenata!

Opcija za automatsko snimanje 00017-1je u osnovi uključena, samo je potrebno da je dodatno podesite i da umete da je aktivirate. Klikom na File karticu ulazi se u Background View, gde klikom na Options otvarate dijalog prozor sa opcijama za podešavanje Excel-a. Ako u meniju sa leve strane dijalog prozora kliknemo na Save pojaviće se opcije za podešavanje snimanja dokumenata. Ovde možemo videti brojne opcije, koje nude: izbor tipa datoteke, izbor lokacije gde se snimaju datoteke, izvor lokacije gde se snimaju rezervne kopije, opcije u vezi načina čuvanja rezervnih kopija… Najvažnije je podesiti koliko često Excel vrši automatsko snimanje. Osnovna vrednost podrazumeva da se automatsko snimanje vrši svakih 10 minuta, a ako želite da budete sigurni možete smanjiti frekvenciju na svakih 5 minuta ili na svaki minut. Što se češće vrši snimanje bićete bezbedniji. Ipak, svaki put kada snimate dokument Excel će na momenat da uspori, pa sami procenite koliko vas to remeti u radu. Nakon podešavanja frekvencije snimanja nastavljamo sa radom.

Ako vam se desi da se računar ugasi usled pada 00017-2napona ili jednostavno izađete zaboravivši da snimite dokument, rešenje je jako jednostavno. Ponovo pokrenite Excel, otvorite datoteku sa kojom ste radili i uđite u Background View. Izborom opcije Info ući ćete u meni gde možete da vidite opciju Manage Versions. Desno od te opcije videćete poruku sa prečicom ka poslednjoj verziji ovog dokumenta (koju iz nekog razloga niste snimili). Klikom na prečicu, otvorićete rezervnu kopiju koja je nastala kao posledica automatskog snimanja. Što je češća frekvencija snimanja, svežiji će biti i podaci u poslednjoj snimljenoj kopiji. Potrebno je još samo da dopunite dokument nedostajećim podacima i da ga snimite.

00017-3Nekada će se desiti da niste sigurni kako se zvala datoteka koju ste zaboravili da snimite. Rešenje za ovaj problem je ulazak u Background View, izbor opcije Info i otvaranje menija za vraćanje starih verzija klikom na opciju Manage Versions. Pojaviće se dve opcije: klikom na prvu otvaramo fasciklu sa svim prethodno snimljenim verzijama datoteka (klikom na neku od njih videćemo šta je Excel snimio i da li je to ona datoteka koju tražimo), a klikom na drugu brišemo sve prethodno snimljene verzije kako bi smo oslobodili prostor na disku.

Iako je Autosave jako korisna opcija potrudite se da vam ne zatreba!