Azure mape

Azure Maps je novi Power BI visual koji omogućava prikaz podataka na geoprostornim mapama koje omogućavaju veću preciznost prikaza, te su kao takve pogodne za razvoj Internet i mobilnih aplikacija, kao i specifičnih izveštaja u kojima je važna tačna lokacija objekta. Ove mape su puno bolji izbor kada imate tačnu lokaciju objekta koji želite da prikažete na mapi (geografska širina, geografska dužina)…

U primeru koji ćemo da upotrebimo za demonstraciju generisali smo 100000 transakcija koje evidentiraju prodaju artikala (alkoholnih i bezalkoholnih pića) u 10 maloprodajnih objekata čiju tačnu lokaciju želimo da vidimo na mapama. Ja sam izabrao MAXI supermarkete jer me je ova situacija podsetila na dane kada smo supruga i ja, iz čiste dosade, rešili da skupljamo sličice za album „Životinjsko carstvo“. Pošto je u svakom supermarketu bila druga serija čokolada (uz svaku čokoladu dolazi jedna sličica) obilazili smo ih sve redom kako bismo imali što manje duplikata. Sjajan izgovor ako volite da jedete čokoladu, pazite samo da ne završite u Urgentnom centru zbog visokog pritiska koji je posledica ovog hobija!

Kada uvezemo podatke u Power BI Desktop i povežemo tabele, potrebno je da izaberete visual koji se zove Azure Maps. On od skoro postoji kao probna funkcionalnost, pa ako ga ne vidite u paleti pokušajte da ga dodate u Power BI Desktop opcijama. Prepoznaćete ga u paleti tako što podseća na strelicu- stilizovano slovo A. Kada ga dodate na platno najpre u polje Longitude potrebno je da prevučete dimenziju koja predstavlja geografsku dužinu, a u polje Latitude onu koja predstavlja geografsku širinu. Polje Size označava veličinu, ovde npr. treba da dodate sumu prodatih količina ili iznosa. Ako želite da imate bolji uvid u detalje u polje Legend prevucite dimenziju koja dodatno opisuje promet, to može da bude npr. klasifikacija artikala.

Moguće je menjati perspektivu mape, a u meniju za formatiranje visual-a postoje brojne dodatne opcije. Napre, možete da izaberete drugi stil prikaza mape ili da uključite tekući prikaz saobraćaja na mapi. Takođe, možete da izaberete da li se za prikaz podataka koristi Bubble ili Column grafikon. Mapu možete da rotirate i uvećavate sve dok ne dobijete željeni prikaz!