Barkod

Barkod je način predstavljanja podataka u formi koja je čitljiva od strane mašina. Postoji više različitih standarda koji se primenjuju za izradu barkoda, a najčešći je onaj koji sadrži trinaest cifara; odnosno dvanaest + jedna kontrolna cifra, koja se izračunava pomoću algoritma. Takođe, postoji i više različitih tipova barkod čitača. U ovom tekstu saznaćete kako možete da iskoristite barkod za označavanje artikala…

Barkod se koristi za označavanje proizvoda tako da se u Excel-u najčešće koristi za štampanje nalepnica koje će se lepiti na proizvodima radi identifikacije ili sledljivosti. Takođe, može se dodati u lager listu. Na taj način olakšava se popis.

Nema ništa komplikovano u tome kako se dodaje barkod. Potrebno je samo sa Interneta preuzeti neki od besplatnih fontova koji se koriste za njegovo predstavljanje, instalirati ga, a zatim u koloni, kraj opisa svakog artikla, uneti trinaestocifreni broj koji označava njegov kod. Zatim treba selektovati čitavu kolonu, pa zameniti font onim koji se koristi za predstavljanje barkoda.

Prilikom rada sa barkodovima vodite računa o njihovoj tačnosti. Takođe, bitno je da posedujete skener odgovarajuće rezolucije, koji može da očitava kod sa određene daljine, tako da se detaljno raspitajte o njegovim specifikacijama. U Srbiji korisna adresa za nabavku barkod čitača i drugih uređaja za industrijsku automatizaciju je  sunbar.rs