Bogatstvo funkcija

Excel poseduje veliki broj funkcija, organizovanih prema kategorijama (matematičke, statističke, logičke, informativne, finansijske, funkcije za rad sa tekstom itd). Kada počnemo sa unosom formule i izaberemo željenu funkciju automatski se prikazuje sintaksa u vidu informativne karice (tooltip) koja nam olakšava unos argumenata funkcije. Funkcije možemo da dodajemo i izborom prozora za umetanje funkcija o čemu će dalje biti reč u tekstu koji sledi…

Postoji više načina za unos funkcije. Ukoliko unosimo funkciju za sumiranje podataka ili neku drugu među često korišćenim funkcijama, to možemo da učinimo iz menija Autosum koji se nalazi u Home traci alata. Pored često korišćenih funkcija na dnu ovog menija nalazi se i opcija More functions pomoću koje možemo da unesemo i neku drugu funkciju. Ipak, prirodniji način za unošenje funkcije je da kliknemo na Formulas traku alata i odaberemo opciju Insert Function. Ovo možemo da učinimo i tako što ćemo selektovati ćeliju gde želimo da unesemo funkciju, a zatim da pritisnemo kombinaciju tastera SHIFT+F3. Bilo koji način da odaberemo, Excel započinje novu formulu unošenjem znaka jednakosti (=) i otvara se dijalog prozor Insert Function.

Pri vrhu dijalog prozora vidi se00045-1 najpre polje Search for a function. Ukoliko znamo naziv ili deo naziva funkcije možemo da ih unesemo u pomenuto polje, a zatim je potrebno da kliknemo na dugme Go kako bi Excel pronašao jednu ili više funkcija koje odgovaraju kriterijumu pretrage i prikazao ih u listi pri dnu prozora. Drugi način popunjavanja liste je da vršimo pretraživanje funkcija prema kategorijama. To vršimo otvaranjem kombo liste Or select a category, u okviru koje je ponuđeno pretraživanje najčešće korišćenih funkcija (Most recently used), svih kategorija (All) ili prema nekoj od postojećih kategorija, kao što su: matematičke (Math&Trig), statističke (Statistical), logičke (Logical), funkcije za rad sa tekstom (Text), funkcije za rad sa datumom i vremenom (Date&Time) itd. Bez obzira na izabranu akciju u listi pri dnu prozora trebalo bi da se pojavi jedna ili više funkcija. Klikom na naziv željene funkcije, a zatim na dugme OK, nastavljamo ka dijalog prozoru za unos argumenata funkcije.

U zavisnosti od tipa funkcije, ona može 00045-2biti bez argumenata, može imati jedan ili više argumenata. Argument funkcije može da bude vrednost, adresa, opseg adresa ili neka druga funkcija. Svaka funkcija je različita, ali bitno je da znate da, dok unosimo argumente, Excel računa rezultat i prikazuje ga u donjem delu prozora. Takođe, ukoliko pogrešimo prilikom unosa argumenata bićemo upozoreni uz prikaz tipa greške koju smo načinili. Ukoliko nam je potrebna dodatna pomoć u donjem levom uglu prozora nalazi se opcija Help on This function koja nas vodi do menija za pomoć u vezi unesene funkcije. Klikom na OK završavamo sa unosom funkcije.

Insert Function je korisna opcija, jer nas sve vreme vodi prilikom unosa argumenata funkcije. Nju možemo da iskoristimo i za promenu već unesene formule, pozicioniranjem na formulu a zatim izborom ove opcije, ili pomoću prečice SHIFT+F3.