Calls meni

Microsoft Teams podržava integrisano rešenje za pozivanje korisnika- voice over IP (VoIP), koje se može upotrebiti za međusobnu komunikaciju članova tima. Oni mogu da započinju, primaju i prebacuju pozive sa ili na fiksne ili mobilne brojeve sve vreme koristeći MS Teams. U ovu svrhu mogu da koriste planove poziva koje obezbeđuje Microsoft ili da se direktno povežu na telefonsku centralu (PSTN), što omogućava SBC (Session Boarder Controller).

Ulaskom u Calls meni videćete četiri podmenija: Speed dial, Contacts, History i Voicemail.

Speed dial je meni u okviru koga možete da kreirate prečice sa poslovnim i privatnim brojevima korisnika. To mogu da budu članovi tima, gosti, ali i eksterni kontakti. Moguće je organizovati ih prema grupama radi lakšeg pretraživanja i pristupa. Klikom na Add speed dial dodajete prečicu, a dugme Add group koristi se za dodavanje grupa kontakata.

Contacts je meni koji sadrži spisak svih vaših kontakata. Oni se vide u listi, uređeni prema abecednom redu, a za svakog od njih možete da vidite ime, titulu i broj telefona. Iz liste direktno možete pozvati tu osobu, pokrenuti chat, poslati e-mail, ukloniti kontakt… Klikom na Add Contact možete da dodate novu kontakt osobu, a polje Find a contact omogućava da unesete pojam ili njegov deo kako biste filtrirali listu i lakše pronašli željenu osobu.

History meni čuva istoriju poziva, dok Voicemail može da posluži za rad sa govornom poštom.