Geografija i Akcije

Excel se nije suštinski menjao od svog nastanka a jedna od njegovih osobina je i to da on ne poseduje tipove podataka osim teksta i brojeva. Svi ostali (izvedeni) tipovi su samo drugačije formatirani brojevi. Excel 2019 u ovom pogledu donosi novine i nudi nam dva nova tipa: Stocks (akcije) i Geography (geografski podaci). Pošto je mala verovatnoća da će neko od vas mešetariti na berzi podatke u ovom „receptu“ će najviše biti reč o geografskim podacima i njihovoj primeni.

Grupe podataka u pivot tabeli

Kada pravimo pivot tabele na osnovu statističkih podataka ponekad je zgodno izvršiti njihovo grupisanje u grupe (bins) kako bi smo mogli lakše da ih analiziramo. Na jednom jednostavnom primeru, gde posmatramo godine ispitanika i odgovor na pitanje da li je on pušač ili ne, videćete kako se prave grupe i kako možemo docnije da ih iskoristimo za kreiranje funkcionalnih grafikona.

Pivot keš

Pivot keš se automatski kreira svaki put kada napravite Pivot tabelu, a radi se o objektu koji je replika izvora podataka na osnovu koga ste napravili Pivot tabelu. Svaki put kada je potrebno promeniti izgled Pivot tabele Excel automatski poziva keš (cache), prosto zato što je to mnogo brže jer se radi o podacima koji su pohranjeni u memoriji računara. Međutim, šta se dešava kada dođe do greške u sinhronizaciji podataka?

Izrada prognoze

Forecast Sheet je opcija koja se koristi za računanje trendova primenom specifičnih (Forecast) funkcija za prognoziranje. Ovo je novina koju donosi Excel 2016. Na osnovu podataka, zadatih za odgovarajući vremenski period, prognoziraju se buduće vrednosti i izračunava se donji i gornji interval poverenja. Izračunate vrednosti prikazuju se u tabeli zajedno sa grafikonom koji pokazuje trendove kretanja podataka.

Izvođenje proračuna (Solver)

Opcija Goal Seek omogućava nam da na jednostavan način pronađemo vrednost koja zadovoljava postavljeni cilj. Ipak, ovo je opcija skromnih mogućnosti. Za pronalaženje optimalnog rešenja, zadavanjem ciljne vrednosti i dodatnih parametara koristi se Excel dodatak Solver. U pitanju je složen alat, sa brojnim mogućnostima, koji do zadatog cilja dolazi primenom neke od metoda Operacionih istraživanja.