Izrada prognoze

Forecast Sheet je opcija koja se koristi za računanje trendova primenom specifičnih (Forecast) funkcija za prognoziranje. Ovo je novina koju donosi Excel 2016. Na osnovu podataka, zadatih za odgovarajući vremenski period, prognoziraju se buduće vrednosti i izračunava se donji i gornji interval poverenja. Izračunate vrednosti prikazuju se u tabeli zajedno sa grafikonom koji pokazuje trendove kretanja podataka.

Izvođenje proračuna (Solver)

Opcija Goal Seek omogućava nam da na jednostavan način pronađemo vrednost koja zadovoljava postavljeni cilj. Ipak, ovo je opcija skromnih mogućnosti. Za pronalaženje optimalnog rešenja, zadavanjem ciljne vrednosti i dodatnih parametara koristi se Excel dodatak Solver. U pitanju je složen alat, sa brojnim mogućnostima, koji do zadatog cilja dolazi primenom neke od metoda Operacionih istraživanja.

Dostizanje zadate vrednosti

Dostizanje zadate vrednosti (Goal Seek) je jedan od What-If alata koji se koristi da izračunamo za koliko treba da se promeni argument neke formule ili argument koji posredno utiče na nju kako bi se došlo do određenog rezultata. Ovo je jednostavna opcija koja može da se iskoristi npr. kako bi smo izračunali prodajnu cenu artikla koja je potrebna kako bi dostigli željeni nivo prodaje. Više o opciji Goal Seek saznaćete u tekstu koji sledi…

Tabele podataka

Jedan od alata What-If analize su i tabele podataka. U pitanju je opcija koja omogućava da argumente formule preuzimamo iz redova ili kolona specijalno oformljene tabele i time je automatski popunjavamo. U praksi, ova opcija se ne koristi tako često ali može da bude zgodna kada upotrebljavamo funkcije koje imaju više argumenata, kako bi smo videli vrednost rezultata u zavisnosti od promene argumenata.

Pivot grafikoni

Pivot grafikoni poseduju skoro sve osobine kao standardni grafikoni koji se koriste za vizualizaciju podataka za izveštavanje. Oni su specifični po tome što su uvek u vezi sa Pivot tabelom na osnovu koje su nastali ili nekim drugim izvorom podataka (model podataka). Promenom podataka u Pivot tabeli, npr. dodavanjem nove izveštajne dimenzije, automatski se ažurira izgled Pivot grafikona. Više o Pivot grafikonima možete da saznate u tekstu koji sledi…