Grupe podataka u pivot tabeli

Kada pravimo pivot tabele na osnovu statističkih podataka ponekad je zgodno izvršiti njihovo grupisanje u grupe (bins) kako bi smo mogli lakše da ih analiziramo. Na jednom jednostavnom primeru, gde posmatramo godine ispitanika i odgovor na pitanje da li je on pušač ili ne, videćete kako se prave grupe i kako možemo docnije da ih iskoristimo za kreiranje funkcionalnih grafikona.

Pivot keš

Pivot keš se automatski kreira svaki put kada napravite Pivot tabelu, a radi se o objektu koji je replika izvora podataka na osnovu koga ste napravili Pivot tabelu. Svaki put kada je potrebno promeniti izgled Pivot tabele Excel automatski poziva keš (cache), prosto zato što je to mnogo brže jer se radi o podacima koji su pohranjeni u memoriji računara. Međutim, šta se dešava kada dođe do greške u sinhronizaciji podataka?

Izrada prognoze

Forecast Sheet je opcija koja se koristi za računanje trendova primenom specifičnih (Forecast) funkcija za prognoziranje. Ovo je novina koju donosi Excel 2016. Na osnovu podataka, zadatih za odgovarajući vremenski period, prognoziraju se buduće vrednosti i izračunava se donji i gornji interval poverenja. Izračunate vrednosti prikazuju se u tabeli zajedno sa grafikonom koji pokazuje trendove kretanja podataka.

Izvođenje proračuna (Solver)

Opcija Goal Seek omogućava nam da na jednostavan način pronađemo vrednost koja zadovoljava postavljeni cilj. Ipak, ovo je opcija skromnih mogućnosti. Za pronalaženje optimalnog rešenja, zadavanjem ciljne vrednosti i dodatnih parametara koristi se Excel dodatak Solver. U pitanju je složen alat, sa brojnim mogućnostima, koji do zadatog cilja dolazi primenom neke od metoda Operacionih istraživanja.

Dostizanje zadate vrednosti

Dostizanje zadate vrednosti (Goal Seek) je jedan od What-If alata koji se koristi da izračunamo za koliko treba da se promeni argument neke formule ili argument koji posredno utiče na nju kako bi se došlo do određenog rezultata. Ovo je jednostavna opcija koja može da se iskoristi npr. kako bi smo izračunali prodajnu cenu artikla koja je potrebna kako bi dostigli željeni nivo prodaje. Više o opciji Goal Seek saznaćete u tekstu koji sledi…