Office Scripts

Office skripte omogućavaju da automatizujete postupke koji se često ponavljaju, slično kao prilikom snimanja makroa. Napisane su u programskom jeziku TypeScript, što je ustvari unapređena verzija jezika JavaScript, sa čitljivijim kodom. Ko se nekada bavio web programiranjem naći će se na poznatom terenu! Skripte ćete, u velikom broju slučajeva, generisati automatski. Ako je potrebno možete da izmenite kod i prilagodite ga svojim potrebama.

VBA makroi idu u istoriju?

Pre nekog vremena kontaktirao me je klijent sa primedbom da ne može da otvori izveštaj koji sam mu poslao jer ga je blokirao operativni sistem. I zaista, malopre sam pročitao glasine da Microsoft, u doglednoj budućnosti, planira da VBA zameni TypeScript makroima jer predstavljaju bezbednosnu pretnju. Reč je o tome da će sve datoteke koje sadrže VBA kod, a preuzete su sa Interneta, u budućnosti biti blokirane. Kako rešiti ovaj problem?

Go To Special

Go To Special je pomalo zapostavljena, ali ponekad veoma korisna opcija koja omogućava da se pozicioniramo na pojedina mesta u Excel tabeli u skladu sa njihovim svojstvima. To mogu da budu prazni redovi, formule, prethodnici, zavisnici, ćelije u kojima postoji provera podataka itd. U ovom tekstu saznaćete kako da pokrenete ovu opciju, a videćete i dva primera njene primene u praksi.

Dodavanje praznih redova

Kako dodati prazan red nakon svakog od redova sa podacima u tabeli? Ovo je često potrebno učiniti kako bismo mogli da komentarišemo izveštaje koje je potrebno odštampati. To može da se postigne na nekoliko načina, a jedan od najjednostavnijih je uz pomoć opcije za sortiranje podataka. U ovom tekstu saznaćete kako se ovo radi…

Istorija verzija

Istorija verzija (Version History) je odlična funkcionalnost koju mogu da koriste svi Microsoft 365 pretplatnici koji datoteke čuvaju na SharePoint ili OneDrive repozitorijumu. Čuvanje datoteka u oblaku donosi puno pogodnosti, a jedna od njih je pregled svih verzija i mogućnost vraćanja neke od prethodnih verzije Excel dokumenta na kome su radili jedan ili više korisnika.