Uvoz teksta

Iako je Excel najbolji softver za rad sa tabelama njih često kreiramo i u drugim softverima. Takođe, tabele se često koriste radi razmene podataka, kada se oni izvoze kao tabela u tekstualnu datoteku sa ekstenzijom CSV (Comma Separated Values). U ovoj datoteci svaki red tabele je poseban red u tekstu, a vrednosti koje se nalaze u kolonama razdvojene su zarezima (odatle i naziv). U tekstu koji sledi pokazaćemo kako preuzeti tekst iz jedne takve datoteke…

Provera unetih vrednosti

Prilikom unosa parametara nekog proračuna korisno je kada možemo da proverimo da li su unete ispravne vrednosti. Ovaj vid kontrole služi za proveru da li je unet dobar tip podataka, da li se vrednosti nalaze u referentnom opsegu, a može i da se iskoristi kao pomoć prilikom unosa podataka u tabelu. Na ovaj način, Excel može da se iskoristi i kao alat za popunjavanje anketa sa unapred ponuđenim odgovorima.

Uklanjanje duplikata

Prilikom preuzimanja podataka iz druge aplikacije ili njihovog masovnog unosa, posebno kada ga vrši više ljudi, dešava se pojavljivanje vrednosti koje se ponavljaju. Ako je u pitanju manja količina podataka verovatno ćemo ih ručno ukloniti. Ipak, kada pregledamo velike tabele, možemo i da iskoristimo Excel opciju koja omogućava da, na osnovu jednog ili više kriterijuma, pronađemo i uklonimo duplikate.