Uklanjanje duplikata

Prilikom preuzimanja podataka iz druge aplikacije ili njihovog masovnog unosa, posebno kada ga vrši više ljudi, dešava se pojavljivanje vrednosti koje se ponavljaju. Ako je u pitanju manja količina podataka verovatno ćemo ih ručno ukloniti. Ipak, kada pregledamo velike tabele, možemo i da iskoristimo Excel opciju koja omogućava da, na osnovu jednog ili više kriterijuma, pronađemo i uklonimo duplikate.