Funkcija YEARFRAC

Ova funkcija, za zadati početni i krajnji datum, izračunava koliko je vremena proteklo u godinama, a kao rezultat vraća decimalan broj. Ona se može iskoristiti za obračunavanje godišnje kamate, diskontovanje sredstava i u drugim slučajevima kada je potrebno da se zna koliko je godina prošlo. U tekstu koji sledi, kroz jednostavan primer, upoznaćete se sa ovom funkcijom.

Funkcija CONVERT

Koliko grama ima u jednoj čaši? Koliko grama stane u supenu kašiku? A u kafenu kašiku? Ovo su informacije koje ste do sada morali da tražite po Internetu, a od skoro postoji Excel funkcija koja omogućava ove i neke druge konverzije. Ona se veoma jednostavno koristi, a ako želite da saznate kako pročitajte ovaj „recept“ (ne može se konvertovati u više manjih, ali je zanimljiv)!

Funkcija IMAGE

Ako koristite Power BI Desktop za kreiranje poslovnih izveštaja verovatno znate da je u tabelu moguće ubaciti sliku koja se prikazuje na osnovu njene URL lokacije. Od skoro, ako ste Microsoft 365 pretplatnik, ovo možete da uradite i u Excel-u primenom funkcije IMAGE. U ovom „receptu“ ćete saznati kako se ona koristi…

Zadržati ili odbaciti?

Ako ste koristili Power Query znate da on poseduje opcije koje omogućavaju da zadržite ili odbacite pojedine kolone. Ako ste korisnik Excel-a koji dolazi kroz Microsoft 365 pretplatu od skoro vam je na raspolaganju nekoliko funkcija pomoću kojih možete da uradite sličnu stvar. One kreiraju dinamički niz u okviru koga se zadržavaju ili odbacuju kolone ili redovi.

Spajanje nizova

Ako radite sa tabelom u kojoj se nalazi više nizova, kao što su npr. nazivi gradova ili vrednosti prodaje u njima, do sada ste mogli da ih kombinujete isključivo kopiranjem i lepljenjem na željenu poziciju u radnom listu. Od pre nekoliko nedelja, ako ste Microsoft 365 pretplatnik, možete da koristite i dve funkcije za rad sa dinamičkim nizovima: VSTACK i HSTACK. One omogućavaju spajanje nizova i lakšu pripremu podataka za izveštavanje.